Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Спорта Ориентиране - ИЗВЛЕНЕНИЕ - 11.04.1972

     Майстор на Спорта по Ориентиране - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРАВИЛНИКА - 11.04.1972

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]