Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ЧУЖДИТЕ И НАШИТЕ РАКЕТИ
ЧУЖДИТЕ -R- И НАШИТЕ РАКЕТИ !

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]