Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ПАРТИИНО ОБЕЩАНИЕ - 10 ЮНИ 1987

     ПАРТИИНО ОБЕЩАНИЕ - 10 ЮНИ 1987

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]