-
...

Telegarama - Vili Brand - 1987
Telegrama Ronadl Reigan - 1 - 1987
Telegrama Ronadl Reigan - 2 - 1987
Vraza - 1987
1987-Pokana za Sad
1987-Koprivschtiza
1987 - Samizdat-Obich prez salzi ot zvetja na zloto
1987-Protest ili NE-9 septemvri
nobel stihove
nobel stihove - sbirka
Telegarama - Mihail Gorbochov - 1987
Telegrama Mihail Gorbatchov-USSR - 1987
- 10 1987
-1- - 29.07.1987 -
-2- - 29.07.1987 -

[] [] []