Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Следствен протокол - ГСУ - София - страница 108 - 11.01.1989
Следствен протокол - с. 109 - ГСУ - София - 11.01.1989
Следствен протокол - с. 110 - ГСУ - София - 11.01.1989
Следствен протокол - с. 111 - ГСУ - София - 11.01.1989
Следствен протокол - с. 112 - ГСУ - София - 11.01.1989

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]