Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Снимка: Петя Иванова
Партиен лидер работи срещу кандидата си

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]