Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

СВЕТИ ПУСТИ” – УПОСТЯЛ ДО ВРАЦА

     Дайте му власт и пари и след това го мерете !
     
      После осъдете престъпника Стефан Софиянски и царчето Сименочо, Соломон-овски Паси-евоски престъпнически, който е убил другарят Бин Ладен от самолет в Булгаристан ...
     
      -
     
      -
     
      Църквата вече е търговиика!
      Къде ебяхте во време-то на комунизма?
     
      Чолис-Болис-го-Уйьос
     
      -
      -
      „СВЕТИ ПУСТИ” – УПОСТЯЛ ДО ВРАЦА
     
      Младото попе пуснал е добро шкембе
      Малко е кокон, но стана вече за Икон
      Икона и кокона все е тая в пустото место
      Ташак да става в овче стадо туй Лай-НО !
     
      Празник има селски в манастиря Пусти
      Ритуал за село Бистрец, То се вече кръсти
      Държавата е кмет, полиция и поп при нас
      Пазят Гъндев народен дупе-тат !
     
      Църква, черква това е нова търговийка
      За Гънд-овчета от старо време нова упра-ВИЙ-ка
      Пъчат се нови кожо-дере с ка-ПИЙ-тал грухтят
      Ду-пета-ТА калесват се в грабежи и дрис-ня !
     
      Мъ-ДА, другари и другарки наши верни
      Ташаците са ни Гол-еми, кат кочо ще Ви забодеме
      О, радост попа – протосингел ритуала си сгреши
      Както Бе Се Пе-то комати-СТО дупе-ТАТО е резил !
     
      Поп-че-ТО, калеса ни обратно по канона
      Бе Се Пе – ШОПАРА ни по-Е-бва у-до-вол-но
      Шмекери са със капиталите народни
      Лъжат от амвона народа ни без-ПОР-но !
     
      Отдавна ръфат ни юдо партийните свине
      Народа Български го водят на мре-ке
      Първан-ОВЦИ и КАЛ-е-НИКА лъжци
      Анатема за тези свини, дето ни ядът !
     
      Стефан д-р Д Чолаков
      25 август 2007
      Манастиря „Свети Иван Пусти – Касинец”
     
     
      -
      a-Стефан-isЧолак-is
      25 август 2007
      Манастиря „Свети Иван Пусти – Касинец”
     
      -
     
     
      -
     
      БРАТЯ,
      ЗАПОЧВАМ ОТ ЗАДИ НА ПРЕДИ ОТ КЪМ ГЪЗО ДА ВИ ОБЯСНЯВАМ, ТА ДАНО УЙ-ЛЕЗНЕ У МОЗАКО ВИ, КУР-МИТОВ!
     
      Бре момчиня, как да ме турнат у врачанската зоо-логическата градина, кат Врачанското наводнение ги отнесе и "магарето и лъво"!
     
      Сега ни мога да бъда пред лъвчо, ни мога да бъда пред марко! Язе сакам да съм по средата и на мене кеф и на нии кеф, и като се обърнем, Я пак у с-Редъта и все така С ГОЛ-ЯМ КЕФ У ПРЕД И У ЗАД!
     
      Кой желае да бъда на местото на "Марко Магарето и Лъвчо Ревливия" да ми се обади да си направим - КЕФ, КАТО КУЦ КИРО КРАЙ КУРНИКА, КОГА КОЛАНДРИСВАШЕ, КАКА КИНА КУРВАТА----
     
      Чоли Боли го Уйьо от такива Кибици като от Белъ Слатинъ
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]