Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

В МОЯТА КНИГА – „ПОЛИТИЧЕСКОТО УБИИСТВО Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ – 1981” СЪМ НАПРАВИЛ АНАЛИЗ НА НЯКОЛКО КНИГИ И ОСНОВНО СЪМ СЕ СПРЯЛ НА „КАПАН ЗА КОНТРИ” ОТ ГАНЧО САВОВ. ТОЧНО И ЯСНО СЪМ АНАЛИЗИРАЛ ПОВЕДЕНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕСТЪПНИК ГАНЧО САВОВ, КЪДЕТО КАЗВАМ, ЧЕ ТОЙ Е ШПИОНИНА – БИБЛИОТЕКАР НА СТАРОЗАГОРСКИЯ ЗАТВОР.

     В МОЯТА КНИГА – „ПОЛИТИЧЕСКОТО УБИИСТВО Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ – 1981” СЪМ НАПРАВИЛ АНАЛИЗ НА НЯКОЛКО КНИГИ И ОСНОВНО СЪМ СЕ СПРЯЛ НА „КАПАН ЗА КОНТРИ” ОТ ГАНЧО САВОВ. ТОЧНО И ЯСНО СЪМ АНАЛИЗИРАЛ ПОВЕДЕНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕСТЪПНИК ГАНЧО САВОВ, КЪДЕТО КАЗВАМ, ЧЕ ТОЙ Е ШПИОНИНА – БИБЛИОТЕКАР НА СТАРОЗАГОРСКИЯ ЗАТВОР.
     
      ЕТО ТОВА Е МОЯТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ТАМ МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ КАКВО СЪМ НАПИСАЛ
     
      http://www.stefan-tcholakov.eu/index.php?p=bg_roman
     
      СЕГА ТРЯБВА ДА ВИ ПРЕДСТАВЯ КРАТКАТА СПРАВКА НАПРАВЕНА ОТ АГЕНЦИЯ ФОКУС С НЕЙНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПОСТАВЕНА НА ТАЗИ СТРАНИЦА - http://www.focus-news.net/?id=n1233755
     
      НАТИСНИ ТУК-http://www.focus-news.net/?id=n1233755
     
      София. 2366 лица от 273 електронни медии са проверени от Комисията по досиета. Агенция “Фокус” публикува в няколко части пълния текст на решение № 72 от 3 август, с което бяха обявени собственици и редактори на електронни медии, за които комисията е установила принадлежност към структури на бившата Държавна сигурност.
     
      Решение № 72/3 август 2009
     
      Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на 2366 лица от 273 електронни медии по чл. 3, ал. 2, т. 1 – собственици, директори, заместник-директори, главни редактори, заместник главни редактори, членове на редакционни съвети, политически коментатори, водещи на предавания, водещи на рубрики - радиа и телевизии. Хиляда двеста шестдесет и три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
     
      След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
     
      Р Е Ш И :
     
      установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на лица от следните електронни медии
     
      ЕТО ЕДИН ОТ ИЗПИСАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ – ГАНЧО САВОВ – ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦО !
     
      --
      --
     
      Три имена Ганчо Савов Ганчев
     
      Дата на раждане 25.10.1930 г.
      Място на раждане гр. Перник
     
      Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Дянков на 20.08.1965 г., възстановена връзка от полк. Димо Иванов Николов на 11.09.1979 г., регистриран на 11.10.1979 г.
     
      Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Дянков; о. р. Панчо Д. Славов; полк. Димо Ив. Ненков; Таню Д. Славов; полк. Димо Иванов Николов; о. р. Димитър Здравков; о. р. Демир Райчев
     
      Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, отдел III, отделение IV; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ДС, управление VI-V-III
      Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
      Псевдоними Монев
     
      Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34285; работно дело IР-4914 – 2 тома.
     
      Снемане от действащия оперативен отчет
      Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване на сръбски език в БНР.
     
      Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ганчо Савов Ганчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
     
      -
      -
     
      СЕГА ТРЯБВА ДА СЕ ОТВОРЯТ ОЧИТЕ НА МНОГО ДРУГИ БЪЛГАРИ И ДА АНАЛИЗИРАТ КАКВИ ХОРА СА СЕ ВЪРТЯЛИ ОКОЛО – ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРЕСТЪПНИК – ГАНЧО САВОВ, КОЙТО ПИШЕ САМО ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ ХОРАТА В ЗАТВОРА !
     
      ЖЕРТВА И ШПИОНИН СА ЖИВЯЛИ В ЕДИН ЗАТВОР, А СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЗАТВОРЪТ ГАНЧО САВОВ Е СЪЗДАВАЛ ПРЕСТЪПНИ ВРЪЗКИ СРЕЩУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ С КОЙТО Е БИЛ В ЗАТВОР.
     
      АЗ ПРАВЯ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТОЗИ ПРЕДАТЕЛ Е СВЪРЗАН С АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ, КОЙТО Е ПРАДАВАЛ ИЛИЯ МИНЕВ И НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. ТАЗИ МИСЪЛ СЪМ Я НАПИСАЛ ОЩЕ В 2003 ГОДИНА. В КНИГАТА ОБАЧА СЪМ СПОДЕЛИЛ ПОВЕЧЕ В ТАЗИ ПОСОКА ДА РАЗКРИЯ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ И ТЯХНАТА МРЕЖА.
     
      МОЕТО ОБВИНЕНИЕ Е, ЧЕ ГАНЧО САВОВ Е УЧАСТНИК В УБИИСТВОТО НА ПЕТЪР СТЕФАНОВ В 1986 ГОДИНА.
     
      ЗА МЕН ВЕРОЯТНО ИМА СЪЩО НАПИСАНИ НЕЩА, КОЙТО БИ ТРЯБВАЛО ДА ПОЛУЧА ОТ КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТА, НА КОЯТО ЩЕ НАПИША ПОСЛАНИЕ, ДА МИ ПРЕДОСТАВИ ТОЗИ АРХИВ !
     
      СЕГА Е РЕД ДА СЕ РАЗКРИЯТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ТАЗИ ПРЕСТЪПНА ГАДИНА ГАНЧО САВОВ !
     
      Като допълнение ще представя и създаващият се мит за Ганчо Савов, „пускайки му гювеч”, казано по затворнически.
     
      Ето едно от хвалебствията за Ганчо Савов, което е поместено в Интернет.
     
     
     
      http://www.stefan-tcholakov.eu/pic/7193.JPG
     
      -
     
      Наградата “Балканмедиа” за 2000 г. получи Ганчо Савов
      http://www.slovo.bg/old/litforum/011/balkanmedia.htm
     
     
НАТИСНИ ТУК-http://www.slovo.bg/old/litforum/011/balkanmedia.htm
     
      Сдружение “Балканмедиа” присъди наградата си за медийна публицистика за 2000 г. на писателя и публициста Ганчо Савов за цялостния му принос в развитието на балканската публицистика и във връзка със 70-годишния му юбилей. Наградата, която има и финансов еквивалент от 2000 лв., беше връчена на изтъкнатия наш културен деец и балканист на рождения му ден - 25.10.2000 г. - от президента на сдружение “Балканмедиа” и на Балканската медийна академия акад. д-р Росен Милев на тържествена церемония в София.
     
      Ганчо Савов е един от най-изявените познавачи на южнославянските култури в България, автор е на редица обзорни книги за новите републики на Балканите през 90-те години -“Словения”, “Хърватия”, “Босна и Херцеговина - истини и хипотези”, на студията “Сараево - трагичната столица на Европа”, както и на автобиографичната книга “Капан за контри” - за политическите репресии у нас през 1968 - 1989 г. От 1974 г. до 1985 г. той е политически затворник, репресиран от тоталитарния режим с лъжливо обвинение в “държавна измяна” и с мотив “идеологическа диверсия”. След затвора, до падането на комунистическия режим е в изолация и се препитава като работник.
     
      След 1989 г. продължава активната си публицистична дейност, избран е за председател на Съюза на преводачите (до 1998 г.) и за член на Българския национален комитет на Европейската културна фондация. Преподава балканистика във Великотърновския университет, сътрудничи на редица периодични издания и издателства по балканските въпроси. Член е на Асоциацията на интелектуалците “Кръг 99” в Сараево.
     
      В момента Ганчо Савов е координатор на проекта “Съвременни балкански литератури”, който в началото на 2001 г. ще бъде издаден на английски език и разпространен в света от сдружение “Балканмедиа”.
     
      -
      България, София 1000, бул. “Дондуков” N2 , тел.: 804 674, 981 35 39, факс: 819 177
      E-mail: aba@Bulgaria.net
      http://www.aba.government.bg/bg/Bd/Archive/archive/990115/9.html
     
     
НАТИСНИ ТУК-http://www.aba.government.bg/bg/Bd/Archive/archive/990115/9.html
     
      КУЛТУРЕН КАЛЕЙДОСКОП
     
      o ГАНЧО САВОВ РАЗКРИВА МЕХАНИЗМИТЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ
     
      По времето на Горбачов, докато четяхме в руската периодика за процесите и репресиите срещу инакомислещите, сме се питали: нямало ли е такива неща у нас, или просто ние не знаем за тях?
     
     
     
      http://www.aba.government.bg/bg/Bd/Archive/archive/990115/kapan.JPG
     
      Книгата на известния литератор и преводач Ганчо Савов "Капан за контри" доказва, че и в България е имало политически процеси. Дори след идеологическия пленум на ЦК на БКП през февруари 1974 г. Старозагорският затвор е започнал да се пренаселва с "контри". Самият Ганчо Савов е жертва на тогавашните хайки да се ловят идеологически диверсанти сред учените, писателите, инженерите и всички други несъгласни с режима. Набеден и осъден като враг на отечеството, той е в затвора от 1974 до 1985 г. при по-строги ограничения и от най-тежките криминални престъпници.
     
      Доста от рецидивистите и убийците са се имали за нещо по-горно от политическите затворници, разграничавали са се от тях с обвинения от рода: "Аз може да съм убил един, а ти си продал родината."
     
      Ганчо Савов е автор с доказано пера. Можел е да напише разтърсваща повест за погубените си от тоталитарната система 12 години, която да превеждат и издават по света като българската "Един ден на Иван Денисович". Материал за това е имал предостатъчно. Биячи, доносници, надзиратели, офицери и сътрудници на Държавна сигурност (ДС), прокурори и съдии присъстват в "Капан за контри" като герои, при това с истинските им имена. Но Ганчо Савов си е поставил за цел чрез конкретните съдби на събратята му по нещастие да разкрие как на практика е действал механизмът на тоталитарния репресивен апарат. А това са съдбите на личности като Едуард Генов, Любомир Собаджиев, Лазар Цветков, Генко Генов и др., които Савов заварва в затвора, и затова разглежда своя случай само като един от общите.
     
      Много от разказаното за следствията, процесите и отношенията звучи познато - като епизод в книги или филми за страни, хора и времена, от които години наред на думи сме се разграничавали. Предрешените присъди, заплахите и пазарлъците в следствието, тормозът и опитите да унищожат упоритите, натискът да се доносничи на ДС и т.н. - това също е предадено максимално конкретно и неопровержимо.
      Оклеветяването, омаскаряването и приписването на стопанки и антибългарски престъпления е една от нашенските характеристики на политическия репресивен апарат. Това се оказва особено ефективно в малката страна, където живеем със самочувствието, че знаем всичко за другите. Животът след реабилитирането на героите от "Капан за контри" показва, че най-жилави се оказват тъкмо тези клевети.
     
      Девет години никой не иска да издаде "Капан за контри" на Ганчо Савов, докато в същото време се появиха ред книги, в които високопоставени служители на репресивния апарат като Бончо Асенов разказват своята версия за същото време и същите хора. Сега става ясно защо... ( Желяз Сагаев, в. "Континент", 8 ян. 1999)
      -
     
      http://forum.skycode.com/pic/487-Frogs38.gif
     
     
     
      http://www.mediapool.bg/photo/l_108638.jpg
     
      ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ИМАТ ЕДНО ЛИЦЕ, ДРУГОТО Е НА СЛАГАЧИТЕ !
     
      http://www.stefan-tcholakov.eu/pic/7146.JPG
     
     
     
      http://www.stefan-tcholakov.eu/pic/7157.JPG
     
     
      СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ
     
      12 АВГУСТ 2009-08-12
      ВРАЦА
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]