Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

СКЕЧ - 2022 - КИРО ПЕТ-КОВЪ

     СКЕЧ - 2022 - КИРО ПЕТ-КОВЪ
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/index.php?year=2022&id=10723&title=%D1%CA%C5%D7+-+2022+-+%CA%C8%D0%CE+%CF%C5%D2-%CA%CE%C2%DA
      -
      -
      https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/touche_sega-max960-nocrop-always-watermark/public/comix/02-18-2022.jpg
      -
     
      -
      -
      НИЧИЯ ЗЕМЯ …
      -
      https://www.facebook.com/watch/?v=725150891505262
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/index.php?year=2023&id=10700&p=poetbg&title=%CD%C8%D7%C8%DF+%C7%C5%CC%DF+%85
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10712
      -
     
      -
      -
      Другарю, Гражданин и Президент,
      „Государю“ пиша Ти от „Ничия земя“
      Която Ти управляваш всеки ден
      И мрачен правиш се на строг човек !
      -
      На тази „Ничия земя“
      Всеки ден бие се камбана
      За раждане и смърт
      От тази „Ничия земя“, чуй камбанен звън“!
      -
      „За кого бият Камбаните“ ?
      Те бият за теб ! – написа Хемингуей
      Ти който ще ни защитаваш от война
      Ще ни защитавай с член 5-ти за война !
      -
      Бия Ти камбаната другарю Президент
      И правителство, което Ти избрахме и прие
      Не ни прави нещастни в тоз живот
      В новата глупост „НОВ СВЕТОВЕН РЕД !“
      -
      Не ни лъжи със чужди интереси
      Империализма, „разделя и владее“
      България е разделена по тези правила
      И мъчичим се да се съберем от ИДИОТИ, който ни делят !
      -
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10700
      -
     
      -
      -
      https://scontent.fsof10-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/p526x296/272318371_6930815650321837_172029714046901216_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Gw-WUjd70oAAX-Zdrt5&_nc_ht=scontent.fsof10-1.fna&oh=00_AT8fpy-pITPdpR7nIAq2nt49xx8koidTSAqC_GV1SKeWKA&oe=61FA5FD4
      -
      https://scontent.fsof10-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/p526x296/272318371_6930815650321837_172029714046901216_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Gw-WUjd70oAAX-Zdrt5&_nc_ht=scontent.fsof10-1.fna&oh=00_AT8fpy-pITPdpR7nIAq2nt49xx8koidTSAqC_GV1SKeWKA&oe=61FA5FD4-
     
      -
      -
      СЛУШАЙТЕ КОНОЦЕРТ ЧАЙКОВСКИ № 1 ЗА ПИАНО ИРКЕСТЪР И ХОКЕЙ НА ЛЕД,У !
      https://www.facebook.com/groups/255461922886313/posts/469782278120942/
      -
      -
      -
      Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ
      -
     
      -
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10723
      -
     
      -
      -
      Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10692
      -
     
      -
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10688
      -
     
      -
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10701
      -
     
      -
      -
      http://stefan-tcholakov.eu/pic/10474
      -
     
      -
      -
      http://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10563
      -
     
     
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10698
      -
     
      -
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10687
      -
     
      -
      https://www.facebook.com/watch/?v=725150891505262
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/index.php?p=poetbg
      -
     
     
      20.02.2022 – Враца – БЪЛГАРИЯ
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]