Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ФОТО ОТ НЮРЕНБЕРГСКИЯ СЪД - Растрел на цивилни съветски граждани от германската армия

     ФОТО ОТ НЮРЕНБЕРГСКИЯ СЪД - Растрел на цивилни съветски граждани от германската армия

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]