Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ОБИЧТТА Е ПО-СТАРА ОТ ГОСПОДА !

     ОБИЧТТА Е ПО-СТАРА ОТ ГОСПОДА !
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/index.php?year=2022&id=10806&title=%CE%C1%C8%D7%D2%D2%C0+%C5+%CF%CE-%D1%D2%C0%D0%C0+%CE%D2+%C3%CE%D1%CF%CE%C4%C0+%21
      -
      -
     
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10806
      -
     
      -
      -
      Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ
      -
      http://stefan-tcholakov.eu/pic/10474
      -
     
      -
     
     
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]