Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ХРОСТО БОТЕВ - 1- ВРАЦА

     ХРОСТО БОТЕВ - 1- ВРАЦА
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/index.php?year=2022&id=10907&title=%D5%D0%CE%D1%D2%CE+%C1%CE%D2%C5%C2+-+1-+%C2%D0%C0%D6%C0
      -
      Страница 61 – ПОЕЗИЯТА ПРЕДИ ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА !
      -
      КЪМ ДРУГАРЯТ ХРИСТО БОТЕВ
      -
      Хей, другарю Христо Ботев
      Застинал бронзов идеал
      Заспал си с гняв на своя трон
      Загърнат във ямурлук дебел !
      -
      Прибрал си сабя при нозе
      Поезия си скръстил със ръце
      Добре, че те убиха там на “Вола“
      Горе в гордия балкан народен !
      -
      Идеи имал си безброй
      За Свободата станал си герой
      Показват те за пример смел
      Поет голям и рев-о-люционер !
      -
      На байрак те носят по цялата страна
      Спомнят те със песни на уста
      Закичени със образ на чело
      Както ти си носил орловото перо !
      -
      Скочи от твоя лавров трон
      Развий си меча със ръка
      Запей ти пак със огнено сърца
      Комунизъм изповядай със силния си глас !
      -
      Избави ни от комат-истите хиени
      Що късат ни души за роболепство ново
      Вдигни ни в поход “За свобода !”
      Гневи робските души покорни !
      -
      Стефан д-р Димитър Чолаков
      Някъде от април – май 1981
     
      -
     
      ОТ ПАМЕТНИКА НА ВОЛА, ЗНАМЕ !
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/index.php?year=2022&id=10899&p=poetbg&title=%CE%D2+%CF%C0%CC%C5%D2%CD%C8%CA%C0+%CD%C0+%C2%CE%CB%C0%2C+%C7%CD%C0%CC%C5+%21
      -
      Бавно расте Христо Ботев като вековен ДЪБ
      От историческите документи се показва неговия образ
      Защо криете мерзавци, лицемери този Изполин велик
      Христо Ботев е първи Комунист на България в Светът !
      -
      По него трябва всички да сме“РАВНИСТ“ в строя
      Към „РАВЕНСТВО“ ,“БРАТСТВО“, „СВОБОДА И ПРАВДИНИ“
      Отдавна, Той ги е написал тези документи
      И живота даде си пред България в Светът !
      -
      Неговите думи огън са, горят земята
      Гасете го престъпници, предатели и шпиони
      Мразите поета, герой велик недостижим
      Не е късно да го понесете, той е пряпорец пред нас !
      -
      Велик е Христо Ботев от Балкана
      Но, още по-велик е за свободния ни Свят
      „Който чака свободата,
      Роб да бъде и проклет !
      -
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10907
      -
     
      -
      -
     
      -
     
      Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ
      -
      http://stefan-tcholakov.eu/pic/10474
      -
     
      -
      -
      http://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10563
      -
     
      -
      02.06.2022 – На „Вола“ – ВРАЧАНСКИЯ БАЛКАН
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]