Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

КОЙ, И КАК СЕ СРЕЩАТ ДЪРЖАВНИЦИ ПО СВЕТА - МНЕНИЕ ...

      ПРОКЕТА ДА Е ВСЯКА ВЛАСТ, КОЯТО УПРАВЛЯВА С НАСИЛИЕ !
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/10225.pdf
      -
      -
      КОПИРАЛ - СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ – ЧЛЕН НА ШВЕДСКАТА СЕКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА АМНИСТИЯ С ЦЕНТЪР ВЕЛИКА БРИТАНИЯ … ИМАШЕ И ТАКАВА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СВЕТА, КОЯТО СЕ БОРЕШЕ ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И САЩ Я ИЗПОЛЗВАХА ЗА ПРОПАГАНДА …
      -
      03.12.2022 – БЪЛГАРИЯ
      -
      -
      ПОСЛАНИЕ ОТ ЕДНА ДЪРЖАВНА ЧОВЕКО-ПОДОБНА МАЙМУНА, КОЯТО НЯМА ВЛАСТ ПО КОНСТИТУЦИЯ, НО СЕ РАЗХОЖДА ПО СВЕА КАТО ПУЯК …
      -
     
      ПРЕЗИДЕНТ | ОБРЪЩЕНИЯ И ПОСЛАНИЯ
     
      1 Февруари 2021 | 09:19
      -
      https://www.president.bg/cat49/1379/president-poslanie-za-nova-bulgaria.html
      ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
      Уважаеми сънародници,
      2020-а бе годината на българското събуждане. Доверието в правителството и парламента рухна. Въпреки пандемията и задушената свобода на словото, българите излязоха на улицата и заявиха категорично волята си за промяна. Хората скандираха „Мутри, вън!“ и поискаха да вземат бъдещето на България в свои ръце. Появиха се нови политически партии и движения.
      Парламентарните избори през април поставят гражданите пред дилемата дали приемат или отхвърлят днешния модел на властта: еднолична и задкулисна, репресивна и корумпирана, разхитителна и несправедлива към обикновения българин.
      От началото на мандата ни като президент и вицепрезидент се сблъскахме с пороците на този модел, който концентрира властта в ръцете на министър-председателя и тесен кръг лица от неговото обкръжение. Този властови модел води до разпад на държавността и невъзможност да решим съдбовните задачи пред България: излизане от дълбоката криза; решителни реформи за постигане на висок устойчив темп на развитие, повишаване на благосъстоянието и сигурността на българите и преодоляване на демографския срив; пълноценна европейска интеграция.
      Затова най-важната непосредствена национална цел е укрепването на държавността. Нейното постигане изисква решителни действия от легитимен парламент и отговорно правителство за демонтаж на порочния управленски модел, утвърждаване на върховенството на правото, неутрализиране на концентриралото огромен ресурс и власт задкулисие, пресичане на корупцията и връщане на гражданите в управлението. Без постигането на тази цел, всякакви нови управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат в плен на олигархията и ще продължават да са обречени на провал, а страната – да заема последните места в ЕС по стандарт и качество на живот.
      За да преодолеем институционалната криза и върнем страната в руслото на закона, за да победим бедността и безправието и съберем най-сетне разделените семейства на емигрантите, България се нуждае от мощна политическа алтернатива с решимост за постигане на тази първостепенна цел.
      Ако това не се случи, след изборите може да се стигне до обичайните пазарлъци между партии и нов мандат на грабеж и застой, на фалити, бедност, обществена депресия и ускорена емиграция. Предвид възможната патова ситуация в новия парламент, може да се стигне и до правителство на задкулисието под благовидния предлог на национално обединение, национално спасение, експертен кабинет или други подобни формулировки.
      В очертаната ситуация и необходимостта от непоколебими и продължителни усилия за необратимост на оздравителния процес, с г-жа Йотова считаме за свой дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат като президент и вицепрезидент на Република България. Формата на издигане на кандидатурата ще бъде ясна в указания от закона срок.
      В четирите години от мандата си ние не отстъпихме от заявените през 2016 г. принципи. Водени от убежденията ни за законност, справедливост и солидарност, ще продължим да обединяваме обществените усилия за промяна на днешния властови модел и създаване на условия за модерно развитие на България, което изисква:
      Гарантиране на честни и достъпни избори
      Честните избори са фундаментът на демокрацията. Необходими са неотложни реформи на Изборния кодекс и воля за гарантиране на доверие в изборния процес и висока избирателна активност чрез:
      • Актуализация на избирателните списъци;
      • Видеонаблюдение и излъчване в реално време на преброяването на бюлетините и оформянето на протоколите;
      • 100% машинно гласуване;
      • Дистанционно гласуване за българите в чужбина и създаване на МИР „Чужбина“;
      • Прозрачност в работата на изборната администрация и „Информационно обслужване“;
      • Справедлив достъп до медийно отразяване в предизборната кампания.
      Излъчване на нов тип управление - синтез на почтеност и компетентност
      Изминалото десетилетие показа какво не трябва да бъде управлението на страна член на ЕС и въобще на една съвременна демократична държава. Моралните качества, културата и компетентността на бъдещите управляващи ще са от решаващо значение за връщане на доверието в институциите, излизане на страната от кризата и за европейската ни интеграция.
      Затова предлагаме на политическите сили, спечелили доверието на избирателите да управляват страната, да постигнат консенсус за формулирането и прилагането на Пакт за почтеност, професионализъм и компетентност по отношение на номинираните за високи управленски длъжности
      Укрепване на държавността и върховенството на правото
      Въвеждане на конституционни и законови промени, гарантиращи:
      • Гражданските права и гражданското участие в държавното управление;
      • Независима съдебна власт в служба на справедливостта и обществения интерес; оптимизиране на структурата и функциите на ВСС; ефективна, отговорна и почтена прокуратура; подчинение на магистратите единствено на закона;
      • Ефективно разделение на властите и укрепване на институциите;
      • Прозрачност и предвидимост на законотворческия процес и пресичане на лобисткото законодателство;
      • Засилена защита на собствеността и честната конкуренция на бизнеса;
      • Безкомпромисно преследване на корупцията без оглед на политическата принадлежност и общественото положение на извършителите. Ако това не се случи, всяко следващо управление може да продължи да възприема властта като източник на безнаказано облагодетелстване, а порочният управленски модел и олигархията ще продължават да се възпроизвеждат;
      • Работа на държавните органи и структури за сигурност в полза на обществото и държавния суверенитет.
      Разширяване на механизмите за прозрачност и отчетност и пресичане на злоупотребите с власт и кражбите
      • Представяне на обосновани разчети за очакваните ефекти при поемане на разходи от страна на правителството и на отчет за постигане на зададените цели;
      • Засилване ролята на парламента като орган за контрол над Министерския съвет, включително с възстановяване на блиц-контрола. Разходване на бюджетен излишък след одобрение от Народното събрание;
      • Ефективни проверки на лицата, заемащи висши публични длъжности, и свързаните с тях лица за съответствие между законните им доходи и стандарта им на живот;
      • Засилване на гражданския контрол чрез: реално електронно управление; прозрачност и отчетност на всички публични разходи; излъчване онлайн на работата на комисиите за обществени поръчки над определен финансов праг, както и на заседанията на Комисията за защита на конкуренцията; актуален регистър за всички концесионни договори и анексите към тях; осветляване на кредитното портфолио на ББР;
      • Публикуване на всички договори и споразумения с контрагенти, сключени до момента от държавните фирми, страни по договори за вътрешно възлагане (in-house), както и на плащанията по тях. Ограничаване на обхвата и обема на договорите за вътрешно възлагане;
      • Ясни критерии и публичност при определяне на проектите в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, така че проектите да способстват за модернизация на страната, а не само за усвояване на средства.
      Гарантиране на свободата на словото чрез прозрачност на медийната собственост, финансова независимост на обществените медии от управляващите и спазване на професионалните и етични стандарти.
      Отношението ни към икономическата, здравната, образователната и социалната политики на управляващите ще определяме както досега: в съответствие с ползата им за отделния човек, обществото и българската природа.
      Този ранен анонс на кандидатурата ни цели да даде възможност на политическите актьори да се позиционират спрямо огласените принципи и приоритети при заявяване на своите стратегически намерения, което ще помогне на българските избиратели да направят информиран избор между статуквото и алтернативата.
      Настоящото послание изразява убежденията ни, от които се водим през целия си мандат, както и волята ни да продължим да работим за нова България. Убедени сме, че без посочените промени големият потенциал на страната ни не може да се оползотвори. Те са неотменимият фундамент, върху който бъдещите правителства ще могат да разгърнат съзидателни политики за реформи в образованието, здравеопазването, социалната сфера, културата и духовността, сигурността; насърчаване на предприемчивостта и привличане на инвестиции; повишаване на производителността; развитие на зелена икономика, основана на наука, иновации и дигитализация.
      Като президент и вицепрезидент ще продължим усилията си за обединяване на обществото около тези ключови приоритети, за да върнем заедно доверието в държавата, да пречупим негативните тенденции, да победим бедността и безправието и да гарантираме достойното ни място в европейското семейство и бъдещето ни като нация.
      -
      Радев срещу Нидерландия: Вместо солидарност от ЕС, получаваме цинизъм
      Австрийският канцлер заяви, че страната ще блокира България и Румъния за Шенген
      -
      https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/radev-sreshtu-niderlandiya-vmesto-solidarnost-es-poluchavame-cinizum
      -
      -
      https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max600-nocrop-watermark-conditional/public/2022/10/rad_i_rut_0.jpg
      -
     
      -
     
     
      -
      КОПИРАЛ БЕЗ РАЗБОР НА ИЛЮСТРАЦИТЯТА !
      -
      СТЕФАНЪ Д-РЪ ДИМИТРОВЪ ЧОЛАКОВЪ
      03.12.2022 – ВРАЦА – БУЛГАРИСТАНКА
      -
      -
      КОЙ, И КАК СЕ СРЕЩАТ ДЪРЖАВНИЦИ ПО СВЕТА - МНЕНИЕ ...
      -
      ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НА БЪЛГАРИЯ Е "ГЛАВА БЕЗ ВЛАСТ" ТАКА СЕ ОПРАВДАВА НАШИЯ ОТГОВОРЕН ДРУГАР РУМЕН РАДЕВ. НА ПРАКТИКА ОБАЧЕ ТОЙ ИМА ВЛАСТ И СИ ИГРАЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КАТО СЕ ЯВЯВА НА МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ БЕЗ ПРАВО НА КОНСТИТУЦИЯТА ...
     
      ЕТО ПРЕДСТАВЯМ ЕДИН ПРИМЕР !
     
      НАШИЯТ ОТГОВОРЕН ДРУГАР, КОЙТО НЕ НИЕ ДРУГАР, А Е ОТГОВОРЕН СИ ПРАВИ ДЕКЛАРАЦИИ КАТО ВЛАСТНИК И КОНСТИТУЦИЯ ...
     
      КАКТО И СРЕЩИ НА ДОЛНО И ПО-ГОРНО НИВО !
     
      ТУКА ЩЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА АВТОРИТЕТ ПРЕД СТАТИЯТА СРЕЩУТА МУ С ДРУГАРЯТ ХОЛАНСКИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОЙТО НЕ Е КРАЛ НА ХОЛАНДИЯ - НЕДЕРЛАНДИЯ, А Е МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И ТЯБВА ДА СЕ СРЕЩА С РАВНИЯ МУ ПО РАНГ - МИНИСТЪР ПРЕДЕДАТЕЛ СЕГА ЩЕ ПОКАЖА ТЕЗИ РАЗЛИЧИЯ !
     
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/index.php?year=2022&id=11011&title=%CA%CE%C9%2C+%C8+%CA%C0%CA+%D1%C5+%D1%D0%C5%D9%C0%D2+%C4%DA%D0%C6%C0%C2%CD%C8%D6%C8+%CF%CE+%D1%C2%C5%D2%C0+-+%CC%CD%C5%CD%C8%C5+...
      -
     
      ПРЕЗИДЕНТ | ОБРЪЩЕНИЯ И ПОСЛАНИЯ
     
      1 Февруари 2021 | 09:19
      -
      https://www.president.bg/cat49/1379/president-poslanie-za-nova-bulgaria.html
      -
      ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
      Уважаеми сънародници,
      2020-а бе годината на българското събуждане. Доверието в правителството и парламента рухна. Въпреки пандемията и задушената свобода на словото, българите излязоха на улицата и заявиха категорично волята си за промяна. Хората скандираха „Мутри, вън!“ и поискаха да вземат бъдещето на България в свои ръце. Появиха се нови политически партии и движения.
      Парламентарните избори през април поставят гражданите пред дилемата дали приемат или отхвърлят днешния модел на властта: еднолична и задкулисна, репресивна и корумпирана, разхитителна и несправедлива към обикновения българин.
      От началото на мандата ни като президент и вицепрезидент се сблъскахме с пороците на този модел, който концентрира властта в ръцете на министър-председателя и тесен кръг лица от неговото обкръжение. Този властови модел води до разпад на държавността и невъзможност да решим съдбовните задачи пред България: излизане от дълбоката криза; решителни реформи за постигане на висок устойчив темп на развитие, повишаване на благосъстоянието и сигурността на българите и преодоляване на демографския срив; пълноценна европейска интеграция.
      Затова най-важната непосредствена национална цел е укрепването на държавността. Нейното постигане изисква решителни действия от легитимен парламент и отговорно правителство за демонтаж на порочния управленски модел, утвърждаване на върховенството на правото, неутрализиране на концентриралото огромен ресурс и власт задкулисие, пресичане на корупцията и връщане на гражданите в управлението. Без постигането на тази цел, всякакви нови управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат в плен на олигархията и ще продължават да са обречени на провал, а страната – да заема последните места в ЕС по стандарт и качество на живот.
      За да преодолеем институционалната криза и върнем страната в руслото на закона, за да победим бедността и безправието и съберем най-сетне разделените семейства на емигрантите, България се нуждае от мощна политическа алтернатива с решимост за постигане на тази първостепенна цел.
      Ако това не се случи, след изборите може да се стигне до обичайните пазарлъци между партии и нов мандат на грабеж и застой, на фалити, бедност, обществена депресия и ускорена емиграция. Предвид възможната патова ситуация в новия парламент, може да се стигне и до правителство на задкулисието под благовидния предлог на национално обединение, национално спасение, експертен кабинет или други подобни формулировки.
      В очертаната ситуация и необходимостта от непоколебими и продължителни усилия за необратимост на оздравителния процес, с г-жа Йотова считаме за свой дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат като президент и вицепрезидент на Република България. Формата на издигане на кандидатурата ще бъде ясна в указания от закона срок.
      В четирите години от мандата си ние не отстъпихме от заявените през 2016 г. принципи. Водени от убежденията ни за законност, справедливост и солидарност, ще продължим да обединяваме обществените усилия за промяна на днешния властови модел и създаване на условия за модерно развитие на България, което изисква:
      Гарантиране на честни и достъпни избори
      Честните избори са фундаментът на демокрацията. Необходими са неотложни реформи на Изборния кодекс и воля за гарантиране на доверие в изборния процес и висока избирателна активност чрез:
      • Актуализация на избирателните списъци;
      • Видеонаблюдение и излъчване в реално време на преброяването на бюлетините и оформянето на протоколите;
      • 100% машинно гласуване;
      • Дистанционно гласуване за българите в чужбина и създаване на МИР „Чужбина“;
      • Прозрачност в работата на изборната администрация и „Информационно обслужване“;
      • Справедлив достъп до медийно отразяване в предизборната кампания.
      Излъчване на нов тип управление - синтез на почтеност и компетентност
      Изминалото десетилетие показа какво не трябва да бъде управлението на страна член на ЕС и въобще на една съвременна демократична държава. Моралните качества, културата и компетентността на бъдещите управляващи ще са от решаващо значение за връщане на доверието в институциите, излизане на страната от кризата и за европейската ни интеграция.
      Затова предлагаме на политическите сили, спечелили доверието на избирателите да управляват страната, да постигнат консенсус за формулирането и прилагането на Пакт за почтеност, професионализъм и компетентност по отношение на номинираните за високи управленски длъжности
      Укрепване на държавността и върховенството на правото
      Въвеждане на конституционни и законови промени, гарантиращи:
      • Гражданските права и гражданското участие в държавното управление;
      • Независима съдебна власт в служба на справедливостта и обществения интерес; оптимизиране на структурата и функциите на ВСС; ефективна, отговорна и почтена прокуратура; подчинение на магистратите единствено на закона;
      • Ефективно разделение на властите и укрепване на институциите;
      • Прозрачност и предвидимост на законотворческия процес и пресичане на лобисткото законодателство;
      • Засилена защита на собствеността и честната конкуренция на бизнеса;
      • Безкомпромисно преследване на корупцията без оглед на политическата принадлежност и общественото положение на извършителите. Ако това не се случи, всяко следващо управление може да продължи да възприема властта като източник на безнаказано облагодетелстване, а порочният управленски модел и олигархията ще продължават да се възпроизвеждат;
      • Работа на държавните органи и структури за сигурност в полза на обществото и държавния суверенитет.
      Разширяване на механизмите за прозрачност и отчетност и пресичане на злоупотребите с власт и кражбите
      • Представяне на обосновани разчети за очакваните ефекти при поемане на разходи от страна на правителството и на отчет за постигане на зададените цели;
      • Засилване ролята на парламента като орган за контрол над Министерския съвет, включително с възстановяване на блиц-контрола. Разходване на бюджетен излишък след одобрение от Народното събрание;
      • Ефективни проверки на лицата, заемащи висши публични длъжности, и свързаните с тях лица за съответствие между законните им доходи и стандарта им на живот;
      • Засилване на гражданския контрол чрез: реално електронно управление; прозрачност и отчетност на всички публични разходи; излъчване онлайн на работата на комисиите за обществени поръчки над определен финансов праг, както и на заседанията на Комисията за защита на конкуренцията; актуален регистър за всички концесионни договори и анексите към тях; осветляване на кредитното портфолио на ББР;
      • Публикуване на всички договори и споразумения с контрагенти, сключени до момента от държавните фирми, страни по договори за вътрешно възлагане (in-house), както и на плащанията по тях. Ограничаване на обхвата и обема на договорите за вътрешно възлагане;
      • Ясни критерии и публичност при определяне на проектите в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, така че проектите да способстват за модернизация на страната, а не само за усвояване на средства.
      Гарантиране на свободата на словото чрез прозрачност на медийната собственост, финансова независимост на обществените медии от управляващите и спазване на професионалните и етични стандарти.
      Отношението ни към икономическата, здравната, образователната и социалната политики на управляващите ще определяме както досега: в съответствие с ползата им за отделния човек, обществото и българската природа.
      Този ранен анонс на кандидатурата ни цели да даде възможност на политическите актьори да се позиционират спрямо огласените принципи и приоритети при заявяване на своите стратегически намерения, което ще помогне на българските избиратели да направят информиран избор между статуквото и алтернативата.
      Настоящото послание изразява убежденията ни, от които се водим през целия си мандат, както и волята ни да продължим да работим за нова България. Убедени сме, че без посочените промени големият потенциал на страната ни не може да се оползотвори. Те са неотменимият фундамент, върху който бъдещите правителства ще могат да разгърнат съзидателни политики за реформи в образованието, здравеопазването, социалната сфера, културата и духовността, сигурността; насърчаване на предприемчивостта и привличане на инвестиции; повишаване на производителността; развитие на зелена икономика, основана на наука, иновации и дигитализация.
      Като президент и вицепрезидент ще продължим усилията си за обединяване на обществото около тези ключови приоритети, за да върнем заедно доверието в държавата, да пречупим негативните тенденции, да победим бедността и безправието и да гарантираме достойното ни място в европейското семейство и бъдещето ни като нация.
      -
      Радев срещу Нидерландия: Вместо солидарност от ЕС, получаваме цинизъм
      Австрийският канцлер заяви, че страната ще блокира България и Румъния за Шенген
      -
      https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/radev-sreshtu-niderlandiya-vmesto-solidarnost-es-poluchavame-cinizum
      -
      -
      https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max600-nocrop-watermark-conditional/public/2022/10/rad_i_rut_0.jpg
      -
     
      -
      КОЙ, И КАК СЕ СРЕЩАТ ДЪРЖАВНИЦИ ПО СВЕТА - МНЕНИЕ ...
     
      КОЙ, И КАК СЕ СРЕЩАТ ДЪРЖАВНИЦИ ПО СВЕТА - МНЕНИЕ ...
      -
      ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НА БЪЛГАРИЯ Е "ГЛАВА БЕЗ ВЛАСТ" ТАКА СЕ ОПРАВДАВА НАШИЯ ОТГОВОРЕН ДРУГАР РУМЕН РАДЕВ. НА ПРАКТИКА ОБАЧЕ ТОЙ ИМА ВЛАСТ И СИ ИГРАЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КАТО СЕ ЯВЯВА НА МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ БЕЗ ПРАВО НА КОНСТИТУЦИЯТА ...
     
      ЕТО ПРЕДСТАВЯМ ЕДИН ПРИМЕР !
     
      НАШИЯТ ОТГОВОРЕН ДРУГАР, КОЙТО НЕ НИЕ ДРУГАР, А Е ОТГОВОРЕН СИ ПРАВИ ДЕКЛАРАЦИИ КАТО ВЛАСТНИК И КОНСТИТУЦИЯ ...
     
      КАКТО И СРЕЩИ НА ДОЛНО И ПО-ГОРНО НИВО !
     
      ТУКА ЩЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА АВТОРИТЕТ ПРЕД СТАТИЯТА СРЕЩУТА МУ С ДРУГАРЯТ ХОЛАНСКИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОЙТО НЕ Е КРАЛ НА ХОЛАНДИЯ - НЕДЕРЛАНДИЯ, А Е МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И ТЯБВА ДА СЕ СРЕЩА С РАВНИЯ МУ ПО РАНГ - МИНИСТЪР ПРЕДЕДАТЕЛ СЕГА ЩЕ ПОКАЖА ТЕЗИ РАЗЛИЧИЯ !
     
      -
     
      -
     
      ПРЕЗИДЕНТ | ОБРЪЩЕНИЯ И ПОСЛАНИЯ
     
      1 Февруари 2021 | 09:19
      -
      https://www.president.bg/cat49/1379/president-poslanie-za-nova-bulgaria.html
      -
      ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
      Уважаеми сънародници,
      2020-а бе годината на българското събуждане. Доверието в правителството и парламента рухна. Въпреки пандемията и задушената свобода на словото, българите излязоха на улицата и заявиха категорично волята си за промяна. Хората скандираха „Мутри, вън!“ и поискаха да вземат бъдещето на България в свои ръце. Появиха се нови политически партии и движения.
      Парламентарните избори през април поставят гражданите пред дилемата дали приемат или отхвърлят днешния модел на властта: еднолична и задкулисна, репресивна и корумпирана, разхитителна и несправедлива към обикновения българин.
      От началото на мандата ни като президент и вицепрезидент се сблъскахме с пороците на този модел, който концентрира властта в ръцете на министър-председателя и тесен кръг лица от неговото обкръжение. Този властови модел води до разпад на държавността и невъзможност да решим съдбовните задачи пред България: излизане от дълбоката криза; решителни реформи за постигане на висок устойчив темп на развитие, повишаване на благосъстоянието и сигурността на българите и преодоляване на демографския срив; пълноценна европейска интеграция.
      Затова най-важната непосредствена национална цел е укрепването на държавността. Нейното постигане изисква решителни действия от легитимен парламент и отговорно правителство за демонтаж на порочния управленски модел, утвърждаване на върховенството на правото, неутрализиране на концентриралото огромен ресурс и власт задкулисие, пресичане на корупцията и връщане на гражданите в управлението. Без постигането на тази цел, всякакви нови управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат в плен на олигархията и ще продължават да са обречени на провал, а страната – да заема последните места в ЕС по стандарт и качество на живот.
      За да преодолеем институционалната криза и върнем страната в руслото на закона, за да победим бедността и безправието и съберем най-сетне разделените семейства на емигрантите, България се нуждае от мощна политическа алтернатива с решимост за постигане на тази първостепенна цел.
      Ако това не се случи, след изборите може да се стигне до обичайните пазарлъци между партии и нов мандат на грабеж и застой, на фалити, бедност, обществена депресия и ускорена емиграция. Предвид възможната патова ситуация в новия парламент, може да се стигне и до правителство на задкулисието под благовидния предлог на национално обединение, национално спасение, експертен кабинет или други подобни формулировки.
      В очертаната ситуация и необходимостта от непоколебими и продължителни усилия за необратимост на оздравителния процес, с г-жа Йотова считаме за свой дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат като президент и вицепрезидент на Република България. Формата на издигане на кандидатурата ще бъде ясна в указания от закона срок.
      В четирите години от мандата си ние не отстъпихме от заявените през 2016 г. принципи. Водени от убежденията ни за законност, справедливост и солидарност, ще продължим да обединяваме обществените усилия за промяна на днешния властови модел и създаване на условия за модерно развитие на България, което изисква:
      Гарантиране на честни и достъпни избори
      Честните избори са фундаментът на демокрацията. Необходими са неотложни реформи на Изборния кодекс и воля за гарантиране на доверие в изборния процес и висока избирателна активност чрез:
      • Актуализация на избирателните списъци;
      • Видеонаблюдение и излъчване в реално време на преброяването на бюлетините и оформянето на протоколите;
      • 100% машинно гласуване;
      • Дистанционно гласуване за българите в чужбина и създаване на МИР „Чужбина“;
      • Прозрачност в работата на изборната администрация и „Информационно обслужване“;
      • Справедлив достъп до медийно отразяване в предизборната кампания.
      Излъчване на нов тип управление - синтез на почтеност и компетентност
      Изминалото десетилетие показа какво не трябва да бъде управлението на страна член на ЕС и въобще на една съвременна демократична държава. Моралните качества, културата и компетентността на бъдещите управляващи ще са от решаващо значение за връщане на доверието в институциите, излизане на страната от кризата и за европейската ни интеграция.
      Затова предлагаме на политическите сили, спечелили доверието на избирателите да управляват страната, да постигнат консенсус за формулирането и прилагането на Пакт за почтеност, професионализъм и компетентност по отношение на номинираните за високи управленски длъжности
      Укрепване на държавността и върховенството на правото
      Въвеждане на конституционни и законови промени, гарантиращи:
      • Гражданските права и гражданското участие в държавното управление;
      • Независима съдебна власт в служба на справедливостта и обществения интерес; оптимизиране на структурата и функциите на ВСС; ефективна, отговорна и почтена прокуратура; подчинение на магистратите единствено на закона;
      • Ефективно разделение на властите и укрепване на институциите;
      • Прозрачност и предвидимост на законотворческия процес и пресичане на лобисткото законодателство;
      • Засилена защита на собствеността и честната конкуренция на бизнеса;
      • Безкомпромисно преследване на корупцията без оглед на политическата принадлежност и общественото положение на извършителите. Ако това не се случи, всяко следващо управление може да продължи да възприема властта като източник на безнаказано облагодетелстване, а порочният управленски модел и олигархията ще продължават да се възпроизвеждат;
      • Работа на държавните органи и структури за сигурност в полза на обществото и държавния суверенитет.
      Разширяване на механизмите за прозрачност и отчетност и пресичане на злоупотребите с власт и кражбите
      • Представяне на обосновани разчети за очакваните ефекти при поемане на разходи от страна на правителството и на отчет за постигане на зададените цели;
      • Засилване ролята на парламента като орган за контрол над Министерския съвет, включително с възстановяване на блиц-контрола. Разходване на бюджетен излишък след одобрение от Народното събрание;
      • Ефективни проверки на лицата, заемащи висши публични длъжности, и свързаните с тях лица за съответствие между законните им доходи и стандарта им на живот;
      • Засилване на гражданския контрол чрез: реално електронно управление; прозрачност и отчетност на всички публични разходи; излъчване онлайн на работата на комисиите за обществени поръчки над определен финансов праг, както и на заседанията на Комисията за защита на конкуренцията; актуален регистър за всички концесионни договори и анексите към тях; осветляване на кредитното портфолио на ББР;
      • Публикуване на всички договори и споразумения с контрагенти, сключени до момента от държавните фирми, страни по договори за вътрешно възлагане (in-house), както и на плащанията по тях. Ограничаване на обхвата и обема на договорите за вътрешно възлагане;
      • Ясни критерии и публичност при определяне на проектите в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, така че проектите да способстват за модернизация на страната, а не само за усвояване на средства.
      Гарантиране на свободата на словото чрез прозрачност на медийната собственост, финансова независимост на обществените медии от управляващите и спазване на професионалните и етични стандарти.
      Отношението ни към икономическата, здравната, образователната и социалната политики на управляващите ще определяме както досега: в съответствие с ползата им за отделния човек, обществото и българската природа.
      Този ранен анонс на кандидатурата ни цели да даде възможност на политическите актьори да се позиционират спрямо огласените принципи и приоритети при заявяване на своите стратегически намерения, което ще помогне на българските избиратели да направят информиран избор между статуквото и алтернативата.
      Настоящото послание изразява убежденията ни, от които се водим през целия си мандат, както и волята ни да продължим да работим за нова България. Убедени сме, че без посочените промени големият потенциал на страната ни не може да се оползотвори. Те са неотменимият фундамент, върху който бъдещите правителства ще могат да разгърнат съзидателни политики за реформи в образованието, здравеопазването, социалната сфера, културата и духовността, сигурността; насърчаване на предприемчивостта и привличане на инвестиции; повишаване на производителността; развитие на зелена икономика, основана на наука, иновации и дигитализация.
      Като президент и вицепрезидент ще продължим усилията си за обединяване на обществото около тези ключови приоритети, за да върнем заедно доверието в държавата, да пречупим негативните тенденции, да победим бедността и безправието и да гарантираме достойното ни място в европейското семейство и бъдещето ни като нация.
      -
      Радев срещу Нидерландия: Вместо солидарност от ЕС, получаваме цинизъм
      Австрийският канцлер заяви, че страната ще блокира България и Румъния за Шенген
      -
      https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/radev-sreshtu-niderlandiya-vmesto-solidarnost-es-poluchavame-cinizum
      -
      -
      https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max600-nocrop-watermark-conditional/public/2022/10/rad_i_rut_0.jpg
      -
      -
      https://www.stefan-tcholakov.eu/pic/11011
      -
     
      -
      -
     
      -
      КОПИРАЛ С РАЗБОР НА ИЛЮСТРАЦИТЯТА !
      -
      ЗА МЕН ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА Е ЕДИН "ПРЕПЛЕНКАН КУР", КОЙТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА СЕ СРЕЩНЕ С МЕН И НЕ МИ ОТГОВАРЯ КАТО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАЩОТО МИСЛИ ЧЕ "БОГОВЕТЕ МИ СА БРАТЯ", КАКТО СЕ ПОДИГРАВА ПОЕТА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, ВЪЗКАЧИЛ ГО НА "ПРИКАЗКАТА ЗА СТЪЛБАТА" И ТАМ ГОРЕ ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА Е ПОВДИГНАЛ РЪЦЕ И ЛОВИ МЪ-ДА-ТА НА ГРЪЦКИЯ БОГ ЗЕВС, КОЙТО Е ПРАВОСЛВНИЯ ГОСПОД ЗА БЪЛГАРИЯ ИЛИ БЪЛГАРСКИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА КОЙТО Е ИЗКАЗАЛ ТОВА ДОВЕРИЕ ПРЕСАТА ПОВТАРЯЙКИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСО...
     
      ЕТО НА ТОВА МЕСТО Е РАЗЛИКАТА И ПРИЛИКАТА МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МАЙМУНИ !
     
      АЗ ПОКАЗВАМ ЕДНА СРЕЩА МЕЖДУ ЕДИН ДЪРЖАВЕН ГЛАВА БЪЛГАРИЯ И ЕДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НИДЕРЛАНДИЯ, И СИ МИСЛЯ, ЧЕ НАШИЯ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ТРЯБВА ДА СЕ СРЕЩА И ДА СИ ПРАВЯТ СМЕХ-ОВИ , КЪДЕ Е МАСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В ШЕНГЕНА И ДАЛИ МОЖЕ ДА СИ ЧИПКАМЕ КРАТАТА ТАМ...
     
      МОЖЕ БИ ЩЕ ПОСТАВЯ И ДРУГИ РАЗЛИКИ ОТ СРЕЩИ ЗА ДА СЕ СЕЩАТ КРАСТАВИТЕ МАГАРЕТАТА, ЧЕ НИЕОТДОЛУ ДЕТО ГИ ИЗБИРАМЕ, ТРЯБВА ДА НИ УВАЖАВАТ И ДА НЕ СЕ ПРАВЯТ БОГОВЕ С БОГОВЕТЕ, ЗАЩОТО ОТДАВНА СМЕ ИМ СВАЛИЛИ ИМУНИТЕТА !
     
      СТЕФАНЪ Д-РЪ ДИМИТРОВЪ ЧОЛАКОВЪ
      03.12.2022 – ВРАЦА - БУЛГАРИСТАНКА
     
      -
      КОПИРАЛ С РАЗБОР НА ИЛЮСТРАЦИТЯТА !
      -
      ЗА МЕН ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА Е ЕДИН "ПРЕПЛЕНКАН КУР", КОЙТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА СЕ СРЕЩНЕ С МЕН И НЕ МИ ОТГОВАРЯ КАТО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАЩОТО МИСЛИ ЧЕ "БОГОВЕТЕ МИ СА БРАТЯ", КАКТО СЕ ПОДИГРАВА ПОЕТА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, ВЪЗКАЧИЛ ГО НА "ПРИКАЗКАТА ЗА СТЪЛБАТА" И ТАМ ГОРЕ ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА Е ПОВДИГНАЛ РЪЦЕ И ЛОВИ МЪ-ДА-ТА НА ГРЪЦКИЯ БОГ ЗЕВС, КОЙТО Е ПРАВОСЛВНИЯ ГОСПОД ЗА БЪЛГАРИЯ ИЛИ БЪЛГАРСКИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР, КОЙТО Е ИЗКАЗАЛ ТОВА ДОВЕРИЕ В ПРЕСАТА ПОВТАРЯЙКИ ИЗКАЗАНОТО МНЕНИЕ ОТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ ... „КЛАТИ ТАШАЦИ НА ГОСПОДА НАД НАС … !
     
      ЕТО НА ТОВА МЕСТО Е РАЗЛИКАТА И ПРИЛИКАТА МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МАЙМУНИ !
     
      АЗ ПОКАЗВАМ ЕДНА СРЕЩА МЕЖДУ ЕДИН ДЪРЖАВЕН ГЛАВА БЪЛГАРИЯ И ЕДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НИДЕРЛАНДИЯ Марк Рюте, И СИ МИСЛЯ, ЧЕ НАШИЯ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ТРЯБВА ДА СЕ СРЕЩА И ДА СИ ПРАВЯТ СМЕХ-ОВИ С КОЛЕГАТА, КЪДЕ Е МАСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В ШЕНГЕНА И ДАЛИ МОЖЕ ДА СИ ЧИПКАМЕ КРАТАТА ТАМ В ЛИГ-Е-НА ?!
      ЕТО МОДЕРНАТА КАРИКАТУРА ОТ ДНЕС В СЕГА – 03.12.2022 …
     
      -
      https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/touche_homepage_300x202_crop/public/comix/12-02-2022.jpg
      -
     
      -
     
      МОЖЕ БИ ЩЕ ПОСТАВЯ И ДРУГИ РАЗЛИКИ ОТ СРЕЩИ, ЗА ДА СЕ СЕЩАТ КРАСТАВИТЕ МАГАРЕТАТА, ЧЕ НИЕ ОТ ДОЛУ ДЕТО ГИ ИЗБИРАМЕ, ТРЯБВА ДА НИ УВАЖАВАТ И ДА НЕ СЕ ПРАВЯТ БОГОВЕ С БОГОВЕТЕ, ЗАЩОТО ОТДАВНА СМЕ ИМ СВАЛИЛИ ИМУНИТЕТА НА РАВНИ СРЕД НАС … !
     
      ЕТО КАКВО МИСЛИ МВР – МИНИСТЪР ПО ВЪПРОСЪТ ЗА ФАКТА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ПАЗИ ГРАНИЦИТЕ НА ЛИГИ-ЕНА ОТ ШЕНГЕНА !
     
      УДААРИХМЕ ГО НА СПОРТ И БЪЗИКНЯ ПОКРАЙ „СВЕТОВНОТО ПО ФУТБОЛ“, КЪДЕТО СЕ ВЪВЕДОХА СПОРТНИ ДОСТИЖЕНИЕ ДА СПАЗВАМЕ ПРАВАТА НА ОБРАТНИТЕ МЪЖЕ И ЖЕНИ, АКО НЕ ЩЕ ГИ НАКАЗВАМЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ СПОРТНИТЕ ПРАВИЛА – КАКВИ НОРМИ НА „ПАРТИЕН И ДЪРЖАВЕН КУРВАДЖИЛЪК ОТ ВРЕМЕТО НА РАЗВИТИЯ КОМУНИЗЪМ“ ТЕЗИ КУРВИ ОТ ЗАПАДНАТА ЦВИЛИ-ВИЗАЦИЯ ПОВТАРЯТ ГРЕШКИТЕ НА СВЕТОВНАТА РЕВ-О-ЛЮЦИЯ ПРЕМИНАЛА В ПОЛУЦИЯ И САМО-ЗАДОВОЛЯВА-НЕ ! ХАЛЕ-ЛЕ-УЙЬО … !
      -
      България се хвърля за дузпа пред шенгенската врата
      Служебната власт проверява колко мигранти могат да повдигнат нидерландската бариера
     
      -
      https://www.segabg.com/category-observer/bulgariya-se-hvurlya-za-duzpa-pred-shengenskata-vrata
      -
      -
      https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max600-nocrop-watermark-conditional/public/2022/11/demerjiev.jpeg
      -
     
      -
      -
     
      Вътрешният министър Иван Демерджиев се разходи на 23 ноември в гората край границата с Турция, за да отиде пет дни по-късно в Хага с пресни шенгенски аргументи.
      Светът в момента е футбол и ето как изглежда финалният ни щурм към Шенгенската зона преди решителното заседание на Съвета на ЕС на 8-9 декември: България се хвърля за дузпа в наказателното поле. Там главният арбитър Нидерландия, подпомагана от позиционираните встрани скептици Австрия и Швеция, трябва да се смили и да ни даде последен шанс пред шенгенската врата.
      Вътрешният министър Иван Демерджиев и правосъдният Крум Зарков, които ще участват в инфарктното заседание, разкриха почти едновременно каква е заключителната тактика, избрана от държавата. "Положихме изключителни усилия да залавяме мигрантите, които по някакъв начин са успели да преодолеят защитата на границата. Спираме такива на територията на страната и, за съжаление, наши служители плащат с живота си за това. Вярваме, че тези усилия на България ще бъдат видени от държавите членки и ще бъдат оценени по достойнство, когато се повдигне въпросът за присъединяването на България, Румъния и Хърватия към Шенгенското пространство", каза на 28 ноември служебният министър Демерджиев.
      Рано сутринта на другия ден служебният министър Крум Зарков заяви в ефира на БНТ: "Имаме последно препятствие – позицията на Нидерландия. Вярвам, че Нидерландия ще застане на правилната позиция, защото няма практически аргументи да се противопостави. Предприехме един фронтален и честен подход, поставяйки всичко на масата и показвайки какво се прави. Всички инциденти на границата, включително и трагични, трябва да са сигнал за европейските ни партньори, включително и за Нидерландия, че България дава жертви за тяхната сигурност и че влизането в Шенген подобрява сигурността, а не обратното".
      Казано на шенгенски език, българското послание звучи така:
     
      Ние мрем за вас, а вие не ни щете!
     
      Всяка европейска съвест би трябвало да се разбунтува срещу такова нечовешко отношение. Завоят от рационални към емоционални аргументи е показател, че държавата е изчерпала желанието си да се промени и разчита другите да се променят, за да я погледнат с нови очи. Проблемите с българската кандидатура не са от последния месец, откакто наблюдаваме демонстрация на самоотвержено полицейско усърдие за спиране на незаконната миграция. От 2011 г. България формално покрива техническите шенгенски критерии за членство, но е нежелана, защото има държави, които не ѝ се доверяват до такава степен, че да си отворят вратите за достъп без гранични проверки. Принципът в Шенген е "Един за всички, всички за един", т.е. достатъчно е само една държава да изпитва недоверие, за да се затворят всички за страната кандидатка. Няма значение колко европейски институции са на друго мнение. Нито Европейската комисия, нито Европейският парламент носи отговорност за опазването на националните граници, което е задача на всяка отделна държава според собствената ѝ преценка за външен риск. Дори между държавите в Шенгенската зона има възможност за дерогация от общото споразумение (временно връщане на граничния контрол), както стана през 2015 г. заради внезапния наплив на бежанци и незаконни мигранти, а после и заради санитарните мерки срещу пандемията от ковид.
      България има проблем с Нидерландия не заради засилен в последно време мигрантски натиск, т.е. заради временен външен фактор, а заради дълготраен вътрешен проблем, за който властите избягват да говорят. Това е
     
      липсата на върховенство на закона
     
      Когато в държава с ширеща се корупция на високо равнище има недосегаемост на висшите корумпирани лица, както личи от докладите на Европейската комисия за отсъствието на "резултати", т.е. на осъдени, няма как да се разчита, че контролната ѝ система ще пресича надеждно международната престъпност, която използва нейната територия. Трафикът на мигранти е само детайл от общата картина, но и той е показателен. Много съмнително е, че мигрантите са се активизирали напоследък, за да помогнат на България да придобие мъченически образ в навечерието на решителното заседание за шенгенската ѝ кандидатура. За разлика от други години сега няма съобщения за струпване на големи групи бежанци в турските гранични зони, което би било предпоставка за увеличен мигрантски натиск.
      Когато откъм Турция е относително спокойно, а откъм българската страна на границата ври и кипи, може да се направи само един извод: обичайният мигрантски трафик среща необичайна българска реакция, за да му се придаде по-голяма видимост пред Европа. Само че хаотичните действия и липсата на подготовка (защото трафикът по-рано е бил пропускан безпрепятствено) са причина за драматични последици. Щом трафикантите карат мигранти с автобуси, значи са очаквали, че няма да направят впечатление никому. Техният проблем е, че не са следили актуалната информация и са се оказали на пътя в неподходящо време. Изненадата ги принуждава да се впускат в панически бягства и да правят зрелищни катастрофи, докато в други времена вероятно са спазвали всички пътни знаци.
     
      В последен опит да си поиска дузпа,
     
      за да отбележи лесен гол в шенгенската врата, България изпрати в Нидерландия двама министри - вътрешния Иван Демерджиев и външния Николай Милков. Преди заминаването им на 28 ноември медиите бяха шумно информирани за тяхната мисия. След това настана тишина. Там ли останаха нашите министри, върнаха ли се? Нищо не се чу. Ако имаше положително развитие, сигурно щяха да се обадят на висок глас още оттам. Мълчанието им обаче също говори много.
      Не е изключено нидерландците да са им пуснали видеозапис - нещо като политически VAR, - от който да е видно, че България си е все същата, каквато бе и през 2011 г. За разлика от нея Румъния, която също е кандидатка за Шенген, се е променила много. В последния доклад на ЕК за наблюдението над Румъния по Механизма за сътрудничество и проверка, публикуван(link is external) на 22 ноември, са изброени някои числа, които са непостижими за родната действителност. През последната година Националното управление за борба с корупцията (DNA) е предало на съд 451 случая на корупция по високите етажи на властта, отнасящи се до общо 1067 обвиняеми. Те включват действащи или бивши министри, депутати, сенатори или лица, заемащи висши политически или обществени длъжности в местната администрация. През същия период съдилищата са взели решения за окончателното осъждане на 564 подсъдими по дела, заведени от DNA, и са постановили конфискация на имущество за 24 милиона евро. След окончателните съдебни решения държавните органи са получили право да възстановят над 43 млн. евро щети по дела, заведени от DNA.
      Нищо чудно България да бъде наказана за симулация, а дузпата да я бият румънците.
      -
      НА МЕН МИ СЕ СТРУВА, ЧЕ ВЕЧЕ СА НИ УДАРИЛИ ДУСПАТА, НО МОЖЕ БИ АВТОРИТЕТА НА ДРУГАРЯТРАДЕВ ЩЕ ОПРАВИ НЕЩАТА ОТ СРЕЩАТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ДА СПРАТ ИЗПРАЩАНЕ НА ОРЪЖИЕ В УКРАЙНА И ДА СТАНЕ МИР НА ЗЕМЯТА! ДРУГОТО Е ОТ ЛУКАВА ГО …
      -
      РУСКИЯ СУРОВ ПЕКРОВ, ЩЕ ИЗЛЕЗНЕ КУР-АВ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СВЕТА, ЗАЩОТО ЩЕ СЕ ПОВДИГНАТ ТЕЗИ ПРОДУКТИ НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР И ЗАПАДНИТЕ ЦЕННОСТИ ЩЕ УВЕХНАТ И ЩЕ СЕ САМО-УНИЩОЖЪТ ВМЕСТО ДА СЕ САМО-ЗАДОВОЛЯТ, ЗА ЦЕЛТА ТРЯБВА ДА СЛЕДВАТА МЕТОДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ЗЪРЖАВА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ, КАТО СИ ПОДВИЯТ УЙЬО В АНАЛНОТО ОТВЕРСТИ И ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА БЛАГО-ДЕНСТВИЕ !
     
      ДА ЖИВЕЕ СВЕТОВНАТА РЕВОЛЮЦИОННА МИСЪЛ НА ДРУГАРЯТ ТОДОР ЖИВКОВ – ПРАВЕШКИ !
     
      -
      Българските журналисти май са изненадани, че сме пред война
      АвторНиколай Малинов
      -
      https://ppvo.bg/2021/10/27/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0/?fbclid=IwAR0OZO_ArhyAenRjpohkdtaY_2PYcWqssTg5_II-kt7RimsLWXfUUJQzvBg
      -
      СЛЕД КАТО ПРОЧЕТОХ ГОРНАТА СТАТИЯ СЕ ПИТАМ, ДАЛИ ДРУГАРЯТ БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ ОТИВА НА СРЕЩАТА В ТИРАНА, ЗА ДА СЕ РЕЗБЕРАТ, ЩЕ ВЛИЗАМЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЙНАТА МЕЖДУ „УКРАЙНА И РУСИЯ“ …
      ЧЕТЕТЕ И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ДАЛИ ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ ПОЛСКИЯ ГЕНЕРАЛ ПИЕЛСУДСКИ ДА ПОЛША НА ТРИ МОРЕТЕ БАЛТИИСКО, ЧЕРНО И ИТАЛИАНСКО ФАШИСТКО МОРЕ, А МОЖЕ И ЕГЕЙСКО ДО ЕГИПЕТ …
     
      СТЕФАНЪ Д-РЪ ДИМИТРОВЪ ЧОЛАКОВЪ
      03.12.2022 – ВРАЦА – БУЛГАРИСТАНКА-
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]