Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Откраднаха - 1 - Самарското знаме, което го веех !
Откраднаха - 2 - Самарското знаме, което го веех !
Откраднаха - 3 - Самарското знаме, което го веех !
Откраднаха - 4 - Самарското знаме, което го веех !
Откраднаха - 5 - Самарското знаме, което го веех !

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]