Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

НОВ ТРАКИЙСКИ НАДПИС, КОЙТО ПРОМЕНЯ ИСТОРИЯТА

     НОВ ТРАКИЙСКИ НАДПИС, КОЙТО ПРОМЕНЯ ИСТОРИЯТА
     
      Доста българи знаят за думите на покойната Ванга, за това, че скоро земята ще разкрие тайните си и истината за народа ни ще стане известна. Макар да не отдавам голямо внимание на пророчества, самият аз се уверявам, че по отношение на откритията от последно време Ванга е права. Все пак, на територията на България е намерено най-старото колело в света, а и най-старото обработено злато. В нашите земи са издигнати най-старите градове на Европа. Става дума за древните постройки от Провадия и Юнаците, чиито стени са се появили преди повече от 6500 години.
     
      Не е за пренебрегване и факта, че организираното земеделие и скотовъдство се появават в Европа първо на Балканите. Важните за развитието на обществото знания достигат Западна и Северна Европа няколко хилядолетия по-късно. Отново в нашите земи започва най-ранната обработка на желязото и то дълги векове преди ковачите на гали, германи, ибери, римляни и др. се научат как да обработват здравия метал.
     
      Заслужава си да се спомене и това, че най-ранната писменост в цял свят е изобретена не в Месопотамия, или страната на пирамидите - Египет, а тук, на наша територия. Знаците по керамиката от Градешница, Караново, Хотница и други места предхождат шумерския клинопис и египетските йероглифи с около 1000-2000 години и са ярко свидетелство за невероятните способности на предците ни. Те спокойно могат да бъдат наречени прометеевци, защото благодарение на тях Европа, а и региони от Азия са извадени от мрака посредством искрата на познанието.
     
      Жалко е само, че в миналото съществуваше и все още съществува яростна, дори фанатична съпротива против виждането, че траките не само са имали писменост, но и, че са първите хора изобретили буквите. Създадена и усилено поддържана бе заблудата, че дедите ни са заели гръцката азбука при направата на надписите от Ситово, Кьолмен, Езерово, Браничево, Дуванлий, Надарци, Самотраки, Гордион, Птерия, Тиана, Даскилеон и т.н.
     
      Писмените знаци от тези места са различни и не са копие на която и да е гръцка азбука, но това не притесняваше изобщо определена група специалисти. Те също така не се стряскаха и от факта, че Алкидамант определя не кой да е, а тракиеца Орфей като създател на буквите. Непопулярното твърдение на гръцкия автор е подкрепено от свидетелството на Диодор Сицилийски, който е напълно уверен, че хората ползвали най-старите букви са траките Орфей и Лин. Да не забравяме и говорещия за тракийска писменост Еврипид, който споменава за орфеева мъдрост документирана върху плочици.
     
      Някои изследователи не бяха притеснени и от важната подробност, че по времето когато са изсечени фригийските монументални надписи по фасадите на внушителни и невероятно красиви постройки, гърците живеят все още в сламени колиби.
      https://c1.staticflickr.com/1/5/9811512_202fbc82e2.jpg
     
      --
      [img]https://c1.staticflickr.com/1/5/9811512_202fbc82e2.jpg[/img] 
     
     
      --
     
      ФРИГИЙСКА МОНУМЕНТАЛНА СГРАДА С НАДПИСИ -VIII ВЕК ПРЕДИ ХРИСТА
     
      Макар да се намериха учени като Вл. Георгиев и И. Дуриданов, които да определят писмените паметници от Градешница, Караново и др. локации за тракийски, тези важни свидетелства не бяха популяризирани и така българския читател бе лишен от ценна информация.
     
      Традицията на спиране на важни данни подължава и до днес. Понастоящем само малцина сънародници знаят за откритието на Пeтер Ван Сусберген, който спомена преди доста време за значителния брой на тракийски лични имена срещащи се в минойски и микенски документи. Като пример могат да се посочат Арей, Диза, Питак, Резос, Котело, Мокос, Одрис, Перкон, Котис, Рескупорис, Гетас, Бузас и др.
     
      Ограничен е и броя на хората запознати с виждането на д-р Харалд Хаарман и др. относно това, че използваните на остров Крит и континентална Гърция писмености Линеар А и Линеар Б, произлизат от доста по-старата Дунавска (Балканска) писменост. Доста преди Хаарман и колегите му да открият връзката между Тракия и остров Крит, Владимир Георгиев отбеляза сходството на знаци от ранната критска писменост и тези от Градешница и Караново.
     
      Линеар А
     
      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Linear_A_cup.png
     
      --
      [img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Linear_A_cup.png[/img] 
     
     
      --
     
      Линеар Б
     
      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/NAMA_Linear_B_tablet_of_Pylos.jpg
     
      --
      [img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/NAMA_Linear_B_tablet_of_Pylos.jpg[/img] 
     
     
      --
     
      Тези данни показват, че създателите на минойската и вдъхновителите на микенската писменост са нашите деди, които в древността са наричани траки, а в по-нови времена са познати под името българи. Има и други доказателства за това, че без предците ни нито минойската, нито микенската писменост щяха да възникнат.
     
      Присъствието на дедите ни на остров Крит се доказва и от разпространението на така наречената линейна керамика (Bandkeramik) – съдове украсени със сложни спирали и вълнисти линии. Най-ранните образци са от Балканите и Черноморските степи – шесто-пето хилядолетие преди Христа, докато на о-в Крит съдове от този тип се появяват едва в края на третото хилядолетие преди Христа и там те се доразвиват до степен на изящност. Този въпрос е разгледан преди около 70 години от проф. Бедрих Хрозни в работата му “Ancient History of Asia Minor, India and Crete”.
     
      http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanslides/009.jpg
     
      --
      [img]http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanslides/009.jpg[/img] 
     
     
      --
     
      http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanhtml/minoanpottery2.html
     
      http://media.web.britannica.com/eb-media/85/92985-004-2B53B164.jpg
     
      --
      [img]http://media.web.britannica.com/eb-media/85/92985-004-2B53B164.jpg[/img] 
     
     
      --
     
      http://kids.britannica.com/elementary/art-87672/Ancient-Greeks-of-the-Minoan-civilization-made-decorated-pots-in
     
      Точно с появата на линейната керамика на територията на Крит, се наблюдава и появата на най-древната писменост в този регион. Трябва да се отбележи и нещо друго, което е от голяма важност – най-древните критски топоними Ида, Кносос, Пергам, Гортиния, Даво, Капа и т.н. са от тракийски произход.
     
      Самото име Кносос е сродно на българския топоним Книшава (местност в Рила), чието значение според проф. И.Дуриданов е изкоп, ерозирало място. Това е точно описание на релефа на терена на минойската столица, за която знаем от Плиний, че е разсечена на две от руслото на река Кайратус.
     
      Както се уверяваме – има предостатъчно сведения за това, че предците ни са създателите, или поне едни от създателите на минойската и микенска цивилизация, и най-вече писменостите Линеар А, Линеар Б. До неотдавна обаче съществуваше един проблем – имаше хиатус, прекъсване на писмената традиция от Неолита и Халколита с тази от Средната Бронзова Епоха. Докато знаците от Градешница, Караново, Вълчи Дол, Тартария и т.н. са от пето хилядолетие преди Христа, то Линеар А и Линеар Б са едва от второ хилядолетие преди Христа.
     
      Слава Богу, вече е намерено липсващото звено и така празнината бе запълнена. Недалеч от Първомай, г-н Паун Ташев открива древен паметник създаден от дедите ни в дълбока древност. По-късно г-н Ташев обръща вниманието на Сребрин Сребрев, Йордан Стайков и Мартин Константинов на скалата със странни знаци и така камъчето се търкулва по склона.
     
      Откривателят на древния надпис – Паун Ташев – първият човек на снимкат
     
      Уникалният паметник е бил известен на местното население под името Писан камък. Не е трудно да се досетим, че причината за това са особените знаци, които са изсечени върху скалната повърхност. Знаците са шест и са с височина 35-50 см, а това е нещо забележително – става дума за първия монументален надпис в историята на човечеството!
     
      Понеже древното послание не се намира в храм с определени архитектурни особености и няма нито керамика, нито пък друг артефакт, с чиято помощ може да се направи датировка, остава само една възможност – сравняването на формите на знаците с епиграфски паметници от различни епохи.
     
      Tака наречената гръцка, а и латинската азбука могат да се изключат веднага. Няма връзка и с хетския, шумерския и персийския клинопис, нo съществува известна прилика с хето-лувитските йероглифи от второто хилядолетие преди Христа.
      Разполагането на знаците от Писан камък обаче е доста по-различно от начина на разполагане на хето-лувитските йероглифи. Това може да се види от надписа от Булгар Маден (Български Рудник) в Анатолия – днешна Турция.
     
      http://proel.org/img/alfabetos/picthit10.gif
     
      --
      [img]http://proel.org/img/alfabetos/picthit10.gif[/img] 
     
     
      --
     
      Прилика има и с критската йероглифна писменост от края на трето и началото на второ хилядолетие преди Христа. Както обаче бе споменато знаците от Градешница и Караново също са сходни с критските, но за сметка на това са по-стари.
     
      http://proel.org/img/alfabetos/picthit9.gif
     
      --
      [img]http://proel.org/img/alfabetos/picthit9.gif[/img] 
     
     
      --
     
      http://proel.org/index.php?pagina=alfabetos/pictcret
     
      Йордан Стайков е първия, който прави опит за дешифровка на надписа от местност край Първомай. Г-н Стайков намира прилики с йероглифите от Стария Египет. Не може да се отрече, че действително се наблюдава близост във формите. Имаме дори пълно съвпадение в някои случаи. Трябва да се добави и това, че в нашите земи са откривани египетски артефакти, а имаме също сведенията на Херодот и Йордан за идване на египтяни в Тракия, т.е. г-н Стайков има основание да търси връзка със страната на пирамидите. Понеже обясненията и тълкуването на нашия изследовател са твърде дълги, тук ще представя само една част:
     
      “Бог Хапи, който е в храма, рече да се претеглят за садене 4,8 л лимец (зърно), като ¼ от тях да бъдат засяти под ъгъл”
     
      “Бог Хапи повели на бог Непри да вземе (изнесе) за сеитба от храма (зърнохранилището) 4,8 л (хекат) лимец, като ¼ от това количество да бъде засято под ъгъл.”
     
      “Царят (Фараонът) принесе на бог Хапи в храма, един хекат (4,8 л зърно) като ¼ от него да бъде засята под ъгъл.
     
      Повече подробности относно тълкуването могат да се намерят на този линк
      http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?showtopic=3916
     
     
      Дали четенето на г-н Стайков е правилното ще покаже времето. Изучавал съм староегипетски преди около двадесет години и знанията ми вече не са на нужното ниво, за да имам правото да възразя за определени подробности, или пък напълно да се съглася с прочита предложен от г-н Стайков.
     
      Аз лично виждам връзка с най-древната писменост, която специалисти като Хаарман, Мерлини, Ръгли, Кейхил и др. наричат Дунавска, Староевропейска, Балканска и т.н. Тази писменост присъства на много места по Балканите, като най-известните локации са Градешница, Караново, Тартария, Винча, Турдош, Вълчи Дол.
     
     
     
      1.Плочка от Градешница.
      2.Керамика от Вълчи Дол.
      3.Керамика от Винча.
      4.Керамика от Турдош.
      5.Плоча от Тартария.
     
      * Първият знак от скалата отговаря перфектно на знак от плочата от Градешница, която е датирана пето хилядолетие преди Христа.
     
      * Вторият присъства на артефакт от Вълчи Дол, датиран пето хилядолетие преди Христа. Среща се също сред рисунките от пещерата Магура, които според някои изследователи са на около 7000 години.
     
      * Третият знак отговаря на този от Дунавската Балканска писменост познат под регистрация ОЕ (Old Euroepaen script) 72 а. Подобен знак има и в пещерата Магура.
     
      * Четвъртият знак се може да се види и на плочата от Тартария – пето хилядолетие пр. Христа и е регистриран като ОЕ 141. Среща се също сред рисунките от пещерата Магура.
     
      * Петият може да се оприличи с ОЕ 70, а шестия е идентичен на ОЕ 76. И двата знака имат успоредици със знаци от стените на Магура.
     
     
      Ясно е, че всички “букви” от надписа, без изключение имат ясни успоредици с най-древната писменост от историята на човечеството – тази създадена от дедите ни преди повече от 6500 години. Понеже знаците показват по-силна прилика с тези от Градешница, Тартария, Вълчи Дол и т.н. отколкото с минойската и микенска писменост, то е съвсем логично да се заключи, че става дума за някакъв преходен вариант на Балканската писменост, вариант, който е възникнал през Ранната Бронзова Епоха – някъде към 3000 -2900 пр. Христа, т.е. надписа от местността край Първомай е на около 5000 години, а пък монументалния му характер го прави уникален за историята на човечеството.
     
      Това е изключително важно, но още по-важно е да разберем какво е древното послание. Аз поддържам виждането на Хаарман и др. по отношение на това, че използваните на остров Крит Линеар А и Линеар Б са вдъхновени от по-старата с хилядолетия Балканска писменост, следователно има логика на знаците от Писан камък да се даде звукова стойност въз основа на тяхната прилика с Линеар А и Линеар Б.
     
     
     
     
      1.Знаци от Писан камък.
      2.Знаци от древната балканска писменост.
      3.Знаци от Линеар А и Линеар Б.
      4.Четене въз основа на приликите със знаците от Линеар А и Линеар Б.
     
      На първия знак може да се даде стойност ПО.
     
      Вторият знак е идентичен на Линеар А и Линеар Б знак със стойност РО.
     
      Третият знак може да се оприличи с Линеар А и Линеар Б знак със стойност ВА.
     
      Четвъртият знак отговаря на Линеар А и Линеар Б знак със стойност ТУ.
     
      Четенето до тук дава думата ПОРОВАТУ. Смятам, че това е име на божество в склонен вид, т.е. ПОРОВАТУ означава – на Пороват. За повечето от нас това име е странно и непознато. То обаче се среща доста по-късно в микенски документи от второ хилядолетие преди Христа във формата ПОРОВИТОЙО, отново в склонен вид.
     
      На микенския документ PY Tn 316 са споменати и други имена на божества, но учени като Чадуик смятат, че ПОРОВИТОЙО, не е теоним, а название на месец – Пловистиос – месеца на плаването. Въпреки, че приликата със стблг. плавати е смайваща, смятам, че ПОРОВИТОЙО не е название на месец, а за име на бог, което е сродно на хетския теоним Перва, на епитет на Тракийския Херос – Перкос/Перкон и на името на почитания на остров Рюген (Северна Германия) бог Поревит. Сродна е и арийската дума парвата-планина, скалисто място.
     
      За името на Тракийския Херос Леонид Гиндин дава следната конструкция - Ἥρως < *Pērw, добавя също, че името на древния топоним Пеиросос, който е в Троада може да се изтълкува като скалисто място – “Πειρωσσός — область в Трое вблизи Зелеи (Strabo. 589. 17), < *perwosso-/perwassa- «каменистая, горная местность”.
     
      Хетският Перва е бог на бурята и покровител на конете, почитаният на Рюген Поревит е бог-боец, какъвто е и Хероса, чийто епитет е било Перкос/Перкон. Този епитет е свързван с по-древното име на Тракия – Перке. Значението на Перкос/Перкон и Перке е скала, този, който удря, а най-добра етимология предлагат българските глаголи перкам, пера-удрям.
     
      Трудно е да се разгадае значението на последните два знака, които могат да се оприличат на “римско четири” – IV. Смятам, че този символ е вариант на свещения за старите българи знак IYI имащ разновидност IVI. За присъствието на особения символ IYI върху неолитната керамика от Винча е писал J.Todorovic през 1970 година. Веселин Бешевлиев вярва, че IYI е символ на върховното божество на дедите ни, за чието име нашият учен твърди, че е Тангра.
     
      В случая обаче, на открития от Паун Ташев надпис срещаме не Тангра, а Пороват – древен вариант на епитет на Тракийския Херос. Коренът в това име е пор, а етимология можем да получим от стблг. прати, порѭ-режа, от своя страна сроднo на пера-бия, удрям, което пък лингвистите извеждат от ие. *por, per (удрям, режа). Наставката ВАТ(У) в теонима ПОРОВАТ(У) срещаме в името на фригийското божество Митрават(а).
     
      Благодарение на надписа, а и на тълкуването на Гиндин разбираме, че най-древното име на Хероса е било Пороват. По-късно то се е развило в Первос→Перкос→ Херос.
     
      На този момент е трудно да се каже какво точно е значението на комбинацията ПОРОВАТУ IV. Каквото и да се предложи, то ще си остане спекулация. Нужни са повече изследвания и проверки. Възможно е на скалата първоначално да е имало знак IVI (явяващ се вариант на IYI), но поради ерозия на скалата, или пък умишлено вредителство последния знак да е бил загубен. Когато скалата бъде изследвана по-обстойно, тогава ще получим и повече подробности, които ще хвърлят по-голяма яснота по въпроса.
     
      Трябва да се добави още нещо, което е от изключително голямо значение. Знаците от надписа открит от Паун Ташев не само имат успоредици с най-древната писменост, Линеар А и Линеар Б, но също така и със старобългарските руни. Интересно е, че особената комбинация IV от надписа край Първомай се среща и по стените на Плиска. Под последният знак на надписа – V има точка, абсолютно същия знак се среща и сред руните на дедите ни. Тук не става дума за някаква забележителна случайност, а по-скоро виждаме продължение на една древна традиция, чиито корени са от преди 6500 години.
     
      1.Знаци от Писан камък.
     
      2.Старобългарски руни.
     
      Понеже знаците от надписа имат паралели с древната балканска писменост, но и с Линеар А, Линеар Б, то е редно да очакваме и, че повече старобългарски руни биха показали, че техните прототипи са възникнали не в дивата пустош на Сибир, или в бруленият от ветрове Памир, а в райската градина на далечното минало – Балканите.
     
      Не една-две, а 26 руни показват невероятна близост с писмеността сътворена преди повече от 6500 години.
     
      БР- Български руни
     
      ТП- Тракийска писменост от Неолита и Халколита
     
      Направим ли сравнение и с Линеар А, Линеар Б, става още по интересно защото в този случай успоредиците са 42.
     
      БР- Български руни
     
      ЛП- Линеарна писменост
     
      Розетката от Плиска сякаш е пратена от Бога. На нея абсолютно всички руни притежават успоредици със знаците от Линеар А и Линеар Б.
     
      ПЛ- руни от Плиска
     
      ЛА-Линеар А
     
      ЛБ-Линеар Б
     
      Поради приликите на знаците от Писан камък със старобългарските руни, нашите специалисти навярно ще са склонни да датират уникалния надпис като сътворен през Средновековието. Няма логика за това разбира се, понеже знаците показват силни прилики и с най-древната писменост в света – тази от Балканите. Успоредиците със знаците от Градешница, Караново, Вълчи Дол, Турдош, Тартария и не на последно място знаците от пещерата Магура показват убедително, че се касае не за нов, средновековен надпис, а за творение от Ранната Бронзова Епоха.
     
      Има и други индикации за това, че надписа е много древен, теонима Пороват е почти идентичен на почитания на о-в Рюген (Балтийско Море) бог Порeвит. За култа към Поревит в Северна Европа свидетелства датския летописец Саксо Граматик, но споменатият бог не е местен, култа към него е донесен от балкански преселници. За присъствие на траки в Северна Европа има данни в изобилие. Находки от датските погребални могили, а и керамиката на намиращата се малко по на юг Лужишка Култура показват ясна връзка с Тракия.
     
      Датските археолози признават, че чужд народ, който е дошъл от юг е въвел бронза и погребалния обред кремация, но избягват да уточнят за кой народ става дума. От друга страна интереса на датската кралица към траките показва, че скандинавските изследователи знаят прекрасно, кой е дал силен тласък на цивилизацията на дедите им.
     
      Най-логичната причина за тракийското преселение на север е дал проф. Асен Чилингиров в своята работа “ВУЛКАНИТЕ, НАВОДНЕНИЯТА, АРХЕОЛОГИЯТА И ПОЛИТИКАТА”, Херон Прес, 2013. Талантливият и прогресивен български учен е обяснил, че след избухването на вулкана на остров Санторини, (част от дедите ни) са били принудени да напуснат Балканите. Едни са се отправили към Испания и Британия, други към Скандинавия. За връзка на траките със Скандинавия е писал и Erik Nilén в “Der Norden und die Verbindungen mit dem Thrakish-Dakisheem Raum, Studia Gothika, Stokholm, 1972.
     
      Миграцията на траки описана от проф. Чилиггиров е и причина за появата на бог Перва при хетите, които са обитавали Централна Мала Азия и са били доста далеч от вулкана на о-в Санторини. В Хетската Империя намират приют част от дарданите, а и мизите наречени в по-късни времена българи. За дардани и мизи в хетската армия знаем от египетско хроники от Бронзовата Епоха.
     
      Благодарение на учени като О. Гърни и др. знаем също, че хетите приемат в пантеона си боговете на своите васали. Това става причина в Хатуса да бъдат почитани хиляда божества. Ето за това не бива да се удивяваме на присъствието на тракийския Пороват, който хетите преименуват Перва. Ще добавя и това, че в Хатуса са били на почит също Кубаба- Кибела и Яриш-Арес – тракийския бог на войната...
     
      Паун Ташев едва ли е предполагал какво земетресение може да предизвика надписа от Писан Камък. Този уникален паметник е забележителен с много неща:
     
      * явява се най-стария монументален надпис;
      * документирано е най-старото име на Тракийския Херос;
      * знаците показват връзка с най-древната писменост в света;
      * знаците показват връзка с Линеар А и Линеар Б;
      * знаците показват връзка със старобългарските руни;
      * името Пороват показва връзка с почитания в Северна Европа бог Поревит;
      * името Пороват показва връзка с почитания от хетите Перва;
      * името Пороват притежава българска етимология;
     
      Не очаквам голям шум в научните среди. По правило учените са длъжни да подхождат предпазливо към важните неща, а нашите лингвисти са едни от най-предпазливите. Разбрах, че за този надпис се знае от доста време и съм удивен, че няма популяризиране на епиграфския паметник.
     
      Дори да не се предложи превод, поне връзката с най-древната писменост, а и със старобългарските руни би могла да се посочи. Това би затруднило работата на спекулиращите с произхода на българския народ и би дало заслужено самочувствие на много българи.
     
      Надявам се най-сетне да бъдат отпуснати достатъчно средства, за да могат талантливи и прогресивни учени като д-р Диана Гергова да имат възможността да открият важни неща за нашето минало преди иманярите да нанесат непоправими вреди.
     
      Керамиката от Цепино е богата на странни знаци, които де факто се явяват ранна форма на писменост. За да се съхранят съдовете и да се анализират данните са нужни средства. Жалко е да се хвърлят милиони за нахлуващи в страната ни чужденци, а културното ни наследство да бъде пренебрегвано.
     
      Грехота е да сме потомци на хора, които са считани за богове от много народи и да не знаем това. Грехота е да сме потомци на ковачите на историята, а да сме принудени да се свием в ъгъла и да се подчиняваме покорно на прищевките на чужденци. Грехота е в гените ни да са закодирани сила и способности, но те да бъдат подтискани.
     
      Историята не е само изучаване на прашните книги, тя е и средство за възпитание. Както родителите оформят бъдещето на детето си посредством пример, съвети и напътсквия, така също и историята оформя бъдещето на един народ посредством примера на достойните наши предци. За тях трудностите не бяха проблем, а предизвикателство, за тях опожаряването на земята им не бе край, а ново начало. Така дедите ни оцеляха на кръстопътя наречен Балкани, днес ние имаме примера им, трябва само да го следваме.
     
      Публикувано от ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK в 14:10
     
      Изпращане по имейл
      Публикувайте в блога си!
      Споделяне в Twitter
      Споделяне във Facebook
      Споделяне в Pinterest
     
      Етикети: българи, Линеар А, линеар Б, мизи, Плиска, Първомай, руни, траки, тракийски надпис
      164 коментара:
     
      Deyan Stanchev21 октомври 2015 г., 15:01
      Поздравления, Работите Ви стават все по-обширни и интересни.
     
      Успех в откриването на още подобни находки :)
     
      Здрави и Чест :)
     
      Отговор
     
      Borislav Arapchev21 октомври 2015 г., 15:04
      Велико!!! И колосален труд!! Благодаря ви!
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK21 октомври 2015 г., 17:15
      Благодаря Ви за оценката на труда ми г-н Арапчев!!!
     
      Отговор
     
      Атанас Емилов Лазаров21 октомври 2015 г., 15:17
      В предаването на БТВ,предизвикано във връзка с този надпис,археорогът проф.Диана Гергова каза нещо изключително важно,според мен,а именно,че световната научна общност,включително гръцките и колеги, ОТДАВНА е наясно и са съгласни,че най-старата писменост в световен мащаб е тук,в българските земи!!!Смятам,че това е първият български учен,който заявява това от името на световната научна гилдия!!!Остава въпросът ЗАЩО това не беше оповестено досега на широката българска общественост или поне не с такава категоричност,от страна на българските научни среди???
     
     
      http://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/nasha-li-e-parvata-pismenost-v-sveta.html
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK21 октомври 2015 г., 17:13
      Д-р Гергова заслужава поклон за своята смелост, честност, а и за високия си интелект. Тя е пример достоен за подражание!!!
     
     
      Чавдар Каменаров23 октомври 2015 г., 14:22
      Защо не е оповестено на широката българска общественост? Отговора е елементарен! Защото такава е волята на Кремъл! Волята на Кремъл е да се внушава на българите и на целия свят, че ние българите не сме българи, а славяни, разбирай руснаци! И както световната общественост възприема днес украинци и руснаци за едно цяло, точно към това се стреми и Кремъл, българи и руснаци да бъдат едно цяло, като цялата нашата, българска история да се припише на Русия. Точно затова се и рушат и унищожават всички паметници на древната българска цивилизация по земите на цяла Русия! Точно затова беше и покръстена българската азбука и наречена славянска, разбирай руска. Точно затова беше и покръстена и православната ни религия на църковно-славянска, а не църковно-българска и т.н. и т.н. И днешните Кремълски слуги в лицето на Атака и БСП продължават да укриват, фалшифицират и променят българската история, култура, писменост и т.н. и да ни наричат славяни, т.е. руснаци.
     
     
      Анонимен24 октомври 2015 г., 11:45
      Точни така!!!
      Това е целта на "Империята на злото$ - Русия!
     
      Отговор
     
      Antoaneta Vangelova21 октомври 2015 г., 15:31
      Браво, Спароток - отново една прекрасна, добре защитена статия! Чудя се кога ли вече иранистите и прочие ще се огледат наоколо, за да видят какво се случва. Говоря за обикновените хора, а не за пишмян учените, които даже да ги зашлевиш с истината няма да има полза. Трябва най- накрая да се обединим, защото вече започва да става страшно.
      БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
     
      Поздрави
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK21 октомври 2015 г., 17:10
      Истината за произхода на народа ни и за качествата на дедите ни има потенциала да се превърне в идеал, който да доведе до национално обединение. Това вече даже се случва, бавно, но сигурно хората се будят и започват да си подават ръка.
     
      Поздрави!
     
      Отговор
     
      ggeca21 октомври 2015 г., 16:27
      Прекрасно. Благодаря.
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK21 октомври 2015 г., 17:03
      Благодаря и аз за подкрепата!!!
     
      Отговор
     
      Петър Канев21 октомври 2015 г., 16:28
      Изглежда невероятно на пръв поглед, но всичките ми опити да намеря недостатък, неубедителност или противоречие не дават резултат - верификацията е на страната на тази статия. Вероятността да е така изглежда твърде убедителна, ако познаваш фактите и историята...
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK21 октомври 2015 г., 16:52
      Старая се да подкрепям твърденията си с факти. Дори да съм сгрешил някъде това се компенсира от поднесените сравнения на знаците от надписа с най-старата писменост и старобългарските руни.
     
      Отговор
     
      ирена янчева21 октомври 2015 г., 16:57
      Здравей Павле, искам да изкажа своите поздравления и възхищение от блестящата статия,която си създал за най - древния надпис " Писан камък " от Първомайския регион на България !!! Всички приложени от теб аргументи са на изключително високо ниво, успял си да ги анализираш и обобщиш много добре !!!Това е една уникална находка, за която трябва да се говори повече. Споделям напълно, че " Писан камък " има връзка с нашата древна Дунавска / Староевропейска / Балканска писменост, която е първата в света и този артефакт е първият монументален надпис !!! Твоят превод / разчитане звчи напълно логично - поздравления !!! - ПРОВАТУ / на ПРОВАТ = име на бог, който е епитет на Тракийския Херос - Перкос / Первос - Перкон води до Херос или Перва - Поревит. Фактът, че надписът има корени от преди около 6 500 години и продължава традицията в старобългарските руни е уникален !!! Вярно е, че той се явява едно междинно звено между Балканската древна писменост и тази от Микена и Миной ! Павле, продължавай твоите проучвания смело напред; ти си на прав път ! Подкрепям те напълно ! Най - сърдечни поздрави !
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK21 октомври 2015 г., 17:36
      Ирена, региона, в който е намерен надписа е интересен. Там е намерен и златния пръстен с надпис, недалеч е и надписа от връх Драгойна, има и доста знаци по скалите.
     
      Искрено се надявам учените да успеят да изпреварят иманярите и хората с лоши намерения. В този район има работа за много години напред.
     
      Поздрави!
     
     
      Georgi Nikolov21 октомври 2015 г., 21:56
      Така е, там наблизо е село Езерово, край което е открит пръстена. А и по горите неуморими иманяри често попадат на подобни надписи, но ги свързват и интерпретират единствено като "нишани".
     
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:44
      Точно това е лошото и точно от това се страхувах! Сега, слава Богу надписа е заснет, предаването е излъчено в ефир и дори някой да унищожи паметника, ще ни остане някакво доказателство за наличието му.
     
      Отговор
     
      Анонимен21 октомври 2015 г., 18:55
      Поздравления, Павле. Чудесна статия. Какво ще кажеш за сравнение със ситовския надпис? Той не е ли почти от същото време?
      скит
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK21 октомври 2015 г., 20:04
      Ситовския надпис е не по-малко интересен, но е от по-късен период. Трябва да се сравни с надписите от Сакар Планина и да се види кой носи по-архаични белези.
     
      Отговор
     
      Анонимен21 октомври 2015 г., 19:20
      Не споменавайте думички като злато, че иманяри дебнат отвсякъде.
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK21 октомври 2015 г., 20:02
      Не съм свързвал надписа с никакво злато :)
     
      Отговор
     
      Съни21 октомври 2015 г., 20:30
      Присъединявам се към благодарностите за труда.
      Искаме да разпространим вестта по възможно най-смилаемия за масовия непознавач на историята начин. Ще ни помогнете ли?
      info@narodna.me - Народна медия
     
      П.П. Видео материал, показващ старини от особено значение, би подкрепил въздействието ;)
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:53
      Мисля, че може да се уредин нещо, Ваш колега вече е направил уговорка с моите приятели :)
     
      Отговор
     
      Анонимен21 октомври 2015 г., 21:09
      Надиса се чете, от сорта на РапаТ и пять, Ропат и 5, Парат и 5, или същото като 4, или и се превръща в -ь, рапать5, рапатьх, рапатих, рапатив, рапатиу, рапатау - РапатиС, РапатС, рапатиН, рапатиМ (ако обърнем iv- на буква), и тн като рапа и пара са анаграми...
     
      -т.е корена е рапо, ропо, рапа или паро поро, пара и др. тъй като са анаграми.
     
      - в етимологията на тези корени, се намират думите, светкавица, гръмотевица, бяло, избелване, дреха и други...
     
      - дори звуково може да се чете не -а или -о ами -е или и- репо, репа, репе и тн... и I, да се промени в А, репет-ав, репет-ас, като П, има звукови значения Ф-В, както и Б-П-В, надписа ще се чете РаФаТ-су, Фара-тсу, Рафат-ис, Фарат-ис, -ас, и 5, 4 -иу .
     
      - корените идват, фаро, фара, рафа, рафо, раво, варо и тн..
      Всичко това е при нормално четене, ако обърнем натписа Р-Л се сменя както и от Р- в J, Т се сменя в Щ-К-Г
     
      - джафат- фаджат- , лафат-, фалат-, джафащ-, лафащ, джафаг-, лафак-, ако допълним с В на всичко , за пример, лаващ. раващ, варащ , джават, яват и тн..
     
      кръста се чете и като Т-З, РТФТ-IV, РТВТ-Н и РТПТН , РЗФЗН, РЗВЗ-IV тн.
     
      -Удълженото Ф всъщност се чете и като М, и близко значение ще има РЗМЗ-4, т.е РАМЗЕЗ Четвърти, като - IV може да подчертава - ос,ас,ис, ив, иу, просто да превръща последното З в С, РамзеС.
     
      - всичките тези неща са все при нормално чете, като обръщаме само корена, и вземаме в предвид окончанието да е окончание или знак, а не нещо друго.. същото правило за разчитане важи, ако се включи, както и обърнатото четене от ляво надясно, при което естествено корена ще се промени.
     
     
      Поздрави на Египтолозите и Траколозите, както и на латинолозите.
     
      от Рамзес 3ти
     
      Псь. Ето го и египетския вариант, ясно се вижда Рамзес от него.
     
      https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81_IV#/media/File:Karnak_Khonsou_080515.jpg
     
      - но какво значи "рамзес" е върпоса? :)
     
      Отговор
      Отговори
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 22:20
      Mnogo slozzni obqsneniq. Ako se imat pred vid bukvite ot glagolicata, nadpisa se chete mnogo lesno:
     
      PAFSIU, ili: PAJSIU
     
      Отговор
     
      Анонимен21 октомври 2015 г., 21:15
      Поздравления за положения труд!Прекрасна обосновка!Аз се замислих за връзката със старобългарските руни.Значи те са с много древен произход, щом имат успоредица с надпис от бронзовата епоха.Част от нашите прадеди са запазили почти в непроменен вид най-древната писменост в продължение на хилядолетия и след това са я върнали в нейната прародина.
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:52
      Да, това си е повод за гордост! Преди време се чудех защо знакът IYI се среща през Античността в терититориите на Гърция, Чехия, Дания, Британия, после като разбрах, че най-стария символ е от Балканите - пето хилядолетие преди Христа, всичко си дойде на мястото.
     
      Отговор
     
      Анонимен21 октомври 2015 г., 21:17
      ПороВАТ – МитраВАТ – КроВАТ !
     
      Отговор
     
      Йордан Димов21 октомври 2015 г., 21:39
      Интересно четиво! Не разбирам от тия неща, но като гледах снимките, се сетих за един камък, който се намира в пещерното жилище до Ягодинската пещера. Подава се от пръста на пътеката. Хората тъпчат по него. Има издълбани линии в него, които много ми приличат на някакви знаци. Публикувах снимка тук: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205378303122056&set=a.3691016879027.2137932.1383408307&type=3&theater
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:48
      Благодаря Ви за снимката г-н Димов!!! Изображението е интересно, но фрагментарно и ми е трудно да дам мнение. Едва ли обаче е игра на природата, определени геометрични форми са добре изразени.
     
      Привлечете вниманието на местните археолози към този интересен артефакт, може наблизо да има и други интересни неща.
     
      Поздрави!
     
     
      Анонимен27 октомври 2015 г., 3:56
      не се отваря линка, може ли да я публикувате пак или да ми я пратите? благодаря Иванка Казакова
     
      Отговор
     
      simeon simeonov21 октомври 2015 г., 22:09
      Невероятно, голяма радост за всички българи! Поздравления, Павле! Да се пукат душманите ни!
      Наскоро един мой познат италианец, ми се обади и ми съобщи, че по тяхната телевизия е гледал предаване, в което изрично са казали, че кирилицата е българска и е била създадена в България. Това е голям пробив за България ако си помислим, че доскоро това беше възможно, за нас се говореше все зле и много пари се харчеха за пропаганда против нас! Продължавай да събуждаш, нека всички българи видят и разберат какви сме в наистина, тогава ще настъпи промяната. Давай, пълна подкрепа!
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:41
      Радвам се много, че италианците говорят добри неща за нас! Дай Боже така и да продължава!!!
     
      Поздрави!
     
      Отговор
     
      Lazar Yourdakev21 октомври 2015 г., 22:10
      Фантастичен материал, приятели! Как да не се гордее Човек, че се е родил в Свещената земя Българска и е наследник на такова славно минало?! Е, това, че настоящето е много мизерно и още по-зле все ще се оправи, струва ми се, по-точно се надявам и то силно! Пожелавам ви бъдещи успехи и да ни радвате с такива вълнуващи публикации!
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:40
      До бедност ни докараха чужденци, до благоденствие ще достигнем със собствените си сили!!!
     
      Поздрави!
     
      Отговор
     
      Блого Блогов Блогистия21 октомври 2015 г., 22:55
      Г-н Серафимов, учудвам се, че ви е убягнала (или пък сте счели за погрешна) връзката с българската дума "порив". Както ви е добре известно, имената на древните божества са всъщност описания на качествата, които те въплъщават, поради което и толкова много от тях имат по множество имена и епитети. В този смисъл, така предложеното от вас име (без да се наемам да коментирам разчитането на надписа, тъй като не съм компетентен) би означавало "поривистия", може би със същия корен като "поря" и "перкам", откъдето заключаваме, че най-общо значението му може да се предаде като "рязко, внезапно, силно, отривисто движение". Разбира се, с течение на времето езикът се изменя, значението на думите също. По същия начин можем да изведем Ярос (Херос/ Арес) от "ярост", което в древността може би не се е схващало само като необуздан гняв, а по-общо като младост и сила. За отбелязване е съществуването на думите яре (младо козле), но и яркост. По подобна логика е формирано името (прозвището?) на древния балкански герой Яр'кул (Хераклес/ Херкулес). Ако приемем по-тясната етимологична връзка с "перкам", тогава пък се набива на очи гръмовержецът Перун. От друга страна, ако придадем на знаците само съгласна стойност (в което има логика, тъй като лингвистите са наясно, че гласните стойности са много по-неустойчиви като цяло), получаваме "првт", което носи забележителна прилика с "първи", едно повече от подходящо определение за върховен бог (забележете също пълното отсъствие на връзка между бройното едно и редното първи).
     
      И един детайл, който ми направи впечатление: месец пловистиос си е направо идентичен с българското "плаващ" - плаващ месец (дали става въпрос за месец, подходящ за плаване или за месец с нефиксиран брой дни като днешния февруари?). Но по-важното - в училище всички учат, че името на Пловдив идва от Пулпудева, тракийски превод/транскрипция на Филипополис. Само че нямаме никакви доказателства или основания да смятаме, че траките са били неспособни да прознесат "ф", та да превърнат Филипо в Пулпу. Все пак Орфей е трак, а ромфеята е тракийско оръжие. Не е ли по-вероятно Пулпудева да е сгрешено записване на Плувдева, буквално Плавград - плаващият град, разположен на брега на най-пълноводната река между Дунав и Бяло море?
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:39
      Доста съм се чудил за името на Пловдив и аз като Вас не мога да приема, че идва от Филипополис. Едно, че траките имат Ф, друго, че истинското име на Филип е Билип. Освен това няма локига за се добавя наставка дева, която е чужда за македонската топонимия.
     
      Има още много работа.
     
      Отговор
     
      Vladimir Krum21 октомври 2015 г., 23:11
     
      Поклон …. IYI
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:35
      Бог да пази България и българите!!!
     
     
      Анонимен27 октомври 2015 г., 4:02
      дева, дев е наставка, означваща бог, божествен в Индия. Така че Пулп-у-дева би трбявало да е свързано с НА еди кой си Бог е посветен града. Въпросът е на кой точно Иванка Казакова
     
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK28 октомври 2015 г., 1:03
      В случая се касае за звуково съвпадение, нека не забравяме, че дева има вариант -дава, като в Даос дава, Пиробори дава и т.н.
     
      Отговор
     
      Княз Войвода21 октомври 2015 г., 23:33
      Изключителна статия!!! Браво!!!
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:35
      Благодаря!!!
     
      Отговор
     
      Анонимен21 октомври 2015 г., 23:41
      Спароток, възхищавам се на ерудицията която сте проявили по един безапелационен начин.
      Не съм ходил на място, гледах само представените от Вас снимки на „Писан камък” и изкам да Ви обърна внимание на следното.
      1. Тези знаци, на това място и под този наклон, трудно биха устояли на 50 вековната ерозия. Скалите и камъните бяха нещо повече от мое хоби в продължение на 20 години, така че това веднага ми направи впечатление.
      2. Не звучи убедително разчитането на надписа като име на езически бог, защото не е приемливо името на който и да е бог да може да се гази от хора и животни.
      3. Надписът върху камъка съвсем не завършва със знака IV и от тук не може да се търси връзка с българския знак IYI - „хаста”.
      4. Не е ясно от къде определихте, че посоката на разчитане е от ляво на дясно. За каменоделците е по-удобно надписите да са от дясно на ляво, тъй като чукът се държи с дясна, а длетото с лява ръка.
      5. Според мен това е ГРАНИЧЕН КАМЪК НА ЗЕМЛИЩЕ със съответните индентификационни знаци и надписът е на не повече от 15 века.
     
      ИМПЕРИАЛИСТ
     
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:34
      Това е само началото, дори да съм направил грешно тълкуване има друго, което е по-важно. Става дума за това, че знаците от надписа имат успоредици както с най-древната писменост, така също и със старобългарските руни. Това е най-същественото, а тълкуването винаги ще си остане спекулативно до известна степен.
     
      Поздрави!
     
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 8:54
      Спароток, напълно подкрепям казаното от Вашия приятел историк - "Историята ни не трябва да се коригира, тя просто трябва да се избърше и да се пренапише напълно."
     
      ИМПЕРИАЛИСТ
     
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 12:34
      Да, това е най-добрия вариант - едно ново начало.
     
      Отговор
     
      Miroslava Asenova22 октомври 2015 г., 0:00
      Великолепна статия!!!!, Както обикновено !!!.... Поздравления !!! ...И силно се надявам поне някои от маститите ни закостеняли "историци ", манипулиращи древната ни история и игнориращи всички доказателства (и български и световни, вкл. от древни ръкописи, арменската история, руски източници, амер., византийски и т.н. ) да проявят поне малко доблест и да признаят фактите.! И на малките деца им е ясно, че дебелите им книги, са пълни с глупости и неверни неща...и че не сме нито хуни, тюрки, нито номадски племена, нито монголи (не помня кой Велик ум беше доказвал тази теза)...Закъснялата доблест и признание ще им направят чест !!! НО....да не питам " О, неразумний юроде, поради что се срамиш да се наречеш болгарин ?!!.."...Отговорът е в марионетъчното и алчно поведение на гореупоменатите, и не само....Съжалявам такива недостойни за името "българи" същества !!!...Важна е ИсТИНАТА, която многократно е предричана от Великият Дънов, и баба Ванга, и Слава Севрюкова- НАЙ-ДРЕВНИЯ НАРОД СМЕ И сме дали познанията на света !!! И това се случва независимо
      дали го желаят или не, благодарение на СВЕТЛИ И РОДОЛЮБИВИ ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ КАТО ВАС ! Бъдете здрав , СПАРОТОК, и ни радвайте с още много такива статии ! Благодаря от сърце !!!
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 0:31
      Благодаря и аз за подкрепата!!! Няма да е лесно учените поддържащи догмите да признаят грешките си. Нали точно за това информацията за този надпис, а и още за много други не се популяризира. Та това си е безумие - да имаш нещо уникално и да хвърлиш дрипаво чердже отгоре.
     
      Надявам се неудобната информация да се разпространи и обществения натиск да стане толкова силен, че волю-неволю тези, които спират прогреса престанат да правят това.
     
      Поздрави!
     
      Отговор
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 0:48
      Благодаря Ви , че работите за Истината.
     
      Отговор
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 5:49
      Ето и разкодирането от мен,
     
      - Доказателството
     
      http://share.pho.to/9nva4/ry/original
     
      -оригиналната снимка
     
      https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81_IV#/media/File:Karnak_Khonsou_080515.jpg
     
      1во - всички символи са налице
      2ро - всички символи, може да се каже, че имат АБСОЛЮТНО същия РЕД
      3то - 3те звезди са показани от летящата птица като царски знак, т.е птицата е 1ната точка, която помазва фигурата в 3 точки, давайки му или показвайки царската власт с една линия, която е по права на Ф-М, т.е МАЗЕЗ е името, като РА-МА-З3ЕС е с допълнение.
     
      Ра това е бога, т.е от бога помазан, МАЗЕЗ, се превежда и като МА-майка/баща. ЗЗЕС, като син/баща, От бога помазан, владетел на хората, от тук идва и думата МАСИ, МАСА, като хора, на обратно прочетено е ЗУЗАM, zuzam - това е движението на народа, масите, монетите. От тук идва и името на МОЙСЕЙ- MOSES, където ясно се вижда MO/MA-йсей, като Зсез, което Зсес, има значение при гърците, като Зевс ( Ζεύς, Зеус, Zeus Dios).
      А това ЗУЗ от произношение на иврит, се пише с буквите TIT-TOTh ( с това просто показвам връзки с Египет, а такива с тракийски има, тъй като Цицерон за пример е казал, човекът който вие познавате като Хермес , е този, който отиде в Египет и им даде буквите и законите, там го наричат Тот).
     
      -Матот/Матит - на иврит е мъчителна/ужасна смърт, МОЗЕЗ пък е измъчения баща или мъчителния син, както и друг превод.
     
      - знае се, че евреите са пренасяли жертви пред олтарите на Дионис
     
      В периода на Рамзес 2 Египет е във войни с Хетите, териториите около Сирия се сменят постоянно. В същия период е и този в които, евреите са роби и чакат МОYSES да ги освободи. В същия период са и воините в Средиземноморието, в него период и гърците идват в нашите земи и тн.
     
      - за пример Рамзес 2ри е бил бял и рус
     
      - Дори Тут, Тит-ан Камон, е бил бял.
     
      - богът Ра е изобразяван като птица с точка, да покаже слънцето. Мисля аменхотеп 3 беше вкарал култа към единния АТОН/Атом (Някой учени смятат , че Мосес е бил Ам.хт 4ти, заварен син и го пращал на походи дори извън границите на владенията)
     
      - майката на Рамзес 4ти се казвала Тита, Тити, Тути или Изиз, Исис и тн, етимолозите не са ясни, но и от името на майката се вижда промяна на буквите Т-З/С, тъй като е явно, че и те имат проблем с превода, кое как е и от къде се чете ляво или дясно (според египтолозите Aidan Dodson и Dyan Hilton). Другото й име е Исет/Теси.
     
      ето и нейна снимка/картина, интересно в случая е короната й, която ние бихме изписали със символа - V и точка под V-то.
     
      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Iset-ramsesIII_low.gif
     
      - точно както вървят връзки с точката на Ра, и 3те точки за коронация, така, може да се каже, последната точка обозначава, че и кралицата му е била с него на това място или пък майка му.
     
      - Дали надписа е наистина на Рамзес 4ти, и защо името му наистина излиза на този камък, точно както е и стелата от Карнак, и добавката, която е ясна за короната на майка му, за пример, или се има в предвид (аз рамзес 4ти от бога помазан, ще съм не само великия владетел, но и коронясан такъв). Знае, се че Рамзес 3ти е негодувал от Рамзес 4ти и го е пращал доста често на бойни походи из владенията и отвъд тях, точно както споменахме и за Аменхотеп 4ти.
     
      - птицата Ра има формата на V с разперените крила от стелата на Рамзес 4ти, Ра е в точка, така, че може да е допълнително обозначение за короноване или за този който го е короновал.
     
      - ДРУГО значение за 3те точки, които се намират и във военните стели на египтяните, показват с 3те точки на земята, че тази земя е завладяна.
     
      следва:
     
      Отговор
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 5:52
      2ра част:
      - както по рано в по горен пост споменахме различни четения на думата, общи такива с Египет, имат думите Фаро, и Паро/Пира, както и от Рамезес, могат да с извадят думите Фара-он (phara-onus), Пирами-да (pi-ramises), и думите за Огън. Дори Фарро мисля го имаше в кушанските монети в по късен период.
     
      - някой учени дори смятат мита за Израел, т.е EXODUS, Тора (Torah), за създаден от Рамзес 2ри, който щял да ги заведе евреите в обетованата земя. Обетованата земя, това се знае, вече че това е България, а по него време и семитските братовчеди на евреите гърците, се появяват в българските земи.
     
      - по днк изследвания, някой учени дават, че евреите били близки с българи и хазари, като клонели повече към хазарите.
     
      - По него време, Египетската империя е била в разцвета си, териториите и са били на почти 2000 хиляди мили във всички посоки, като са владели Плестина/ Ханаан, Крит и дори така наречените гръцки острови.
     
      - друго интересно е че и от двете имена Ramesses, Akhenaten , могат да се извадят думите МАСА, като народ, и НАЦИЯ (nation), в допълнение един от братята на Амехотеп 4ти, се е казвал Тут-натон, бил е върховен жрец на Мемфис.
     
      - за да не се объркате тотално , може да видите и как се изписва АМОН-РА по стели, Р - Д - V с многоточие под Д, като Д е Фто от надписа, а както казахме Ф-М превръщане, Рто и V то са същите, като едното се чете А а другото се чете Нъ, което може да се покаже и от двойния надпис IV (N). По стелите амон-Ра държи няколко неща, който ние виждаме и от надписа Р и Кръста, т.е жезъла на властта и анкха, съпоставящ и властта на жреците , той също държи и сърп , показалка и копие, които пък се виждат в Гъбата и Нъто, както и копието което минава през М.
     
      http://www.antikforever.com/Egypte/Dieux/Images/Amon%201b.jpg
     
      Амон Ра се отъждествява и с Хорус, като Ра-Хорахти, т.е намираме отново дума за хората, като Хора, Народ, Маси..
     
      ето и едно от изписването му с йероглифи :
     
      http://www.ancientegyptonline.co.uk/images/amunrename.jpg
     
      а това е само на Амун/Амон, но тук ще се види разликата в последния йероглиф:
     
      http://www.ancientegyptonline.co.uk/images/amunname.jpg
     
      където държи, специален Т образен, т.е Гъбов жезъл, намират се и други различно завършващи йероглифи, със същия символ но държенето е на нещо различно, като Анкх, за пример, така просто значението леко се променя.
     
      -ако сме забравили да споменем, точката с черта от надписа и стелата на рамзес 4ти и фалкона/птицата, се свръзват с не само с Ра, Амон-ра но и Хорус, както и точката също показва ОКОТО на Ра, а чертата към кого сочи и пипа, докосва.
     
      и за още по голямо объркване, може да видите, ето този линк, там ще забележите надписите за пирамида+на кого е, т.е символите са много много близки с надписа, който се опитваме да разгадаем.
     
      http://www.ancientegyptonline.co.uk/names-pyramids.html
     
      От тук пък излиза, че може би някъде там е заровен някой фараончьо , да не се окаже, че и българска пирамида се намира там??!? :)
     
      Поздрави
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 12:37
      Както споменах в работата си - знанията ми по староегипетски вече не са на нужното ниво и няма как да коментирам.
     
      Отговор
     
      Танка Георгиева22 октомври 2015 г., 9:00
      Здравейте, поздравления за труда! �� Мен като лаик ми идват на ум множество асоциации. Незнам защо като четох вашата статия мислех на Перперикон.Пожелавам ви някой ден да имате щастието и да направите док.филм за истинската българска история!!и този филм да се показва по света! Както поредицата на David Adams за Александър /между другото там има доста неща и за нашата цивилизация - българската /Света трябва да разбере истината за България,за българската цивилизация. И още нещо живея дълги години в Чехия, да знаете колко често попадам на думи или названия които приличат на нашите българските / тук немисля,, славянски""/Успех
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 12:32
      Този коментар бе премахнат от автора.
     
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 12:33
      Чехия е обитавана от незапомнени времена от траки, има си даже хубави публикации по този въпрос. Най-подробни данни е представил Миша Душек. За трако-кимерийско присъствие в Унгария пише Карола Мецнер-Небелзик. А доста по-рано за траки на територията на Словения е писал Страбон описвайки миграцията на траки и венети - дедите на словените.
     
      Самите венети - предци на словени, словаци, поляци и т.н. са илири и роднини на траките, точно както немците са роднини на датчани и шведи.
     
      Поздрави!
     
      Отговор
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 9:08
      Здравейте. Поздравления за разработката.
      Преди години открих подобни графеми не къде да е, а на Татул. Снимах ги и ги публикувах в моя форум. Можете да ги видите на тази страница: https://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=53&t=1425&start=50
      Ще се радвам ако можете да разчетете думата.
      Поздрави.
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 12:24
      Благодаря Ви от сърце за ценните изображения! За жалост не мога да предложа веднага тълкуване. Искат се доста проучвания преди да може да се каже нещо конкретно.
     
      Проблемът се състои в това, че доста старобългарски руни имат успоредици не само сред Линеар А и Линеар Б, но и е сред знаците на доста по-старата балканска писменост. Трябва да се види дълбочината на жлеба, а и да се изследва повъхността понеже винаги остават микроскопични частици от инструмента, с който е правен надписа.
     
      В зависимост от това дали длетото е от мед, бронз, или желязо, може да се даде сравнително добра датировка. Освен това са нужни и повече данни относно исторически обекти от местността, в която е надписа.
     
      Поздрави!
     
     
      flagellumdei751522 октомври 2015 г., 16:04
      Едва ли би Ви било полезно, но пхин, хин и пин съществуват като думи в различни тоналности в китайския мандарин.
     
      Отговор
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 9:12
      ето още един надпис от Източните Родопи - https://www.facebook.com/toma.belev/media_set?set=a.1765952581508.99918.1019942229&type=3
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 12:15
      Благодаря Ви!!! Изображенията са много интересни!!!
     
      Отговор
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 9:47
      Драги Павле,
     
      Не мога да кажа, че възхищението и ентусиазмът ми са по-малки от изразените дотук от нашите сънародници. Искам само да обърна внимание на друг аспект от случващото се.
      Непрестанно се вълнуваме от издялани в камъка древни имена на богове, съпътствали в земния им път нашите предци. Но почти никой не се интересува от въпроса – а къде стоим ние днес по отношение на нашата духовност ?
      Малко по-горе ти заявяваш:„... до благоденствие ще достигнем със собствените си сили“, вероятно повлиян от госпожа, която възкликва:„БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!“. Най-накрая обаче ти вразумяваш:„Бог да пази България и българите!!!“.
      Смея да твърдя, че всички тези лъкатушения не са без значение. Бих казал дори, че са от висша важност за успеха на каквото и да било! В момента проучвам древни хроники, от които се заключавало, че в религията на траките за първи път в света била вложена идеята за Исус като Бог – Изкупител. Не зная какво ще намеря, но мисля, че не това е най-важното. Най-решаващото е нашето собствено духовно състояние, защото е писано:„Търсете на първо място Божието царство, а всичко останало ще ви се приложи!“
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 12:06
      Няма лъкатушене, несъмнено без Божията помощ нищо не става, но има една прекрасна наша поговорка - Помогни си сам, да ти помогне и Господ!
     
      Бог помага на добрите и чистосърдечните, но, за да си добър и чистосърдечен, ти трябва и да си силен - както физически, така и психически.
     
      Ето го разковничеството - стремеж към придобиване на духовна чистота, изпълване на сърцето с любов, странене от пороци и придобиване на сила.
     
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 22:18
      Все едно ми е дали ще публикуваш този коментар или не, понеже никой от публиката не заявява дори и най-малък знак за някаква духовна принадлежност.
      Лично на тебе ще припомня написаното на стената във вавилонските палати:„Мене, мене, Текел, у Фарсин.“
      Също така думите на Господа до Лаодикийската църква:„Зная делата ти, че не си нито студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те избълвам от устата Си.“
      И понеже цениш българските поговорки:„Насила хубост не става!“
     
      Отговор
     
      Diana22 октомври 2015 г., 10:35
      Прекрасна статия! Поздравления за всички Ваши усилия! Гордея се, че има хора като Вас! Ето още нещо в подкрепа на тезата Ви : http://www.balkanmysteries.com/bg/?p=1020
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 12:02
      Благодаря Ви за интересното сведение! Бях чувал за това съоръжение, но не бях виждал снимки. Връзката с о-в Сардиния може да се обясни много лесно. Точно през 12 век преди Христа е съществувал съюз от древни балкански народи, които поради промени в климата, или някакво бедствие са били принудени да напуснат родинте си места. Едни се заселват в Мала Азия, а други се спускат чак до Египет и остава малко да превземат египетското царство.
     
      Сред тези хора - дардани, мизи, тевкри, пеласги, беси, са и сердите, които египтяните наричат шардунаш. По времето на Меренпта тракийските народи са отблъснати, на някои се позволява да се заселят в Либия, а други се връщат на север в Левант, Крит, а също така и островите Сицилия и Сардиния. Де факто Сардиния е носел друго име, но с идването на сердите острова получава тяхното име.
     
      За жалост през 1 век преди Христа старите сарди са почти унищожени от римляните. Голяма част са избити, а други са продадени надалеч в робство.
     
     
      Анонимен23 октомври 2015 г., 4:15
      Забравяш картагенските битки на КанисБал Барка от 3 век, доста от тях са на сардинските, сицилийските острови, сиракуза и тн, все тракийски територии, а тракийски монети се намират и на двата, дори около ботуша в древния Сирис и Атина от по рано има тракийски монети със сатирове убиващи войни в гръб и в допълнение по различните монети се намират двойния делфин - ин-ян, тройния ин-ян и по късно четворния, който се изразява и със пречупения кръст на Хермес, в така наречените Гръцки монети пък, същото това място се заема, от Нике, тройния крак, а на доста от тях и светкавицата в различни форми, на Македонските монети присъства и грифона като троен символ лапа, крак и крило и в някой дори главата като четворен, както и колелото с кръст, че и хикса в квадрат (показано, че Траките са познавали Квадратите)
     
      Всички тези монети се свързват с гръцки, тракийски и македоно тракийски колонии, като бегло се споменават етруските, а преди тях не е имало нито римляни, нито картагенци, нито някави други народи, които да са били на някакво по развито ниво, изключвам естествено баските и други, дори гали и келти са доста късни, а ибериите и те не са били нещо , всичко е било повлияно от траките.
      Дори Картаген е имало тракийци с разни други народи, и баш с африканци и Нумидийци, Като траките се местят през 13-12век в мала Азия отново в КанаАн, после част от тях са и в създаването на Картаген. Картагенците са тези който почитат, Танит, Танис, Балл, Молох.
     
      Танит и Молох, това са Луната и поглъщатото луната Слънце, злото лице на Баал, който е слънцето, през 19 век руснаците ко ползват като СЕРП И МОЛОТ (т.е сърп и чук). От тук идва и името на сърбите (Сърп) Луна, Съюз (съюз в дрените времена символично се е пишел като месечина знака, U). Лоши учени свързват, че тези неща дошли в Русия от Хазарите, който пък били котилото на евреите. В германия също се е използвал съпра и чука, но там е имал идеята знание и сила. А само да подчертаем, в Русия сърпа и чука се свързва с Крестьяните (селските християни), които пък могат да се свържат с Византия и България, за Армения не съм сигурен.
     
     
      Отговор
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 10:55
      Лошото е че не се вижда и чува нищо за Траките и техните предци, като основатели на Европейската култура, раса, реч и писменост в Wikipedia. Какво ще се направи по този въпрос ?
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 11:54
      Аз лично не мога да направя нищо. Човек трябва да направи трезва преценка кое е по силите му и кое не. За жалост доста са недобросъвестните хора можещи да внасят корекции в Уикипедия, там битката ще е неравна, а аз не разполагам с излишно време.
     
      Отговор
     
      Румяна Вънева22 октомври 2015 г., 11:26
      Г-н Серафимов - Благодаря , за труда и неуморната Ви работа за изнасянето пред всички на материали и факти за миналото ни , за просвещението на всички ни , за светлината която разпръсквате ! Благодаря и поклон !!!
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 11:51
      Правя това защото познавам народа си и съм благодарен за всичко, което съм получил от своите сънародници.
     
      Поздрави!
     
      Отговор
     
      Dani Dimova22 октомври 2015 г., 13:47
      Този коментар бе премахнат от автора.
     
      Отговор
     
      Dani Dimova22 октомври 2015 г., 13:48
      Здравейте, статията е наистина много добре аргументирана и доказателствено обосновена. Аз обаче имам един въпрос - в статията се говори за траки наши прадеди, но всъщност ор скромните ми познания по история, а те наистина са такива, България и българите са дошли от Волжска България? Тогава как може да се твърди,че тези хора живели по нашите земи,много преди да се заселят Аспарух и компания (бъдеща България) са наши предци?
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 14:16
      Няма сведения старите българи да са идвали от Волжка България. Тази държава не съществува нито по времето когато император Зенон сключва съюз с българите - около 488 година, нито пък два века по-късно - по времето на Аспарух.
     
      В Именника на Българските Князе е казано, че дедите ни са имали княжество на север от Дунава 515 години преди Аспарух, т.е. някъде към 165-170 година. В този период от време, на север от Дунава живеят свободните траки - племената гети, тирагети, костобоки, беси, мизи.
     
      Траки са обитавали и Приазовието, че и Кавказ и то поне от 15 век преди Христа, т.е. отпреди 3500 години. По този въпрос е писал Киркор Джаукян, който даже споменава кои тракийски племена са обитавали териториите на Армения и Грузия, това са скаите, халибите, трерите.
     
      За жалост тези данни не са познати на българския читател и това позволява на различни хора да спекулират с произхода на народа ни.
     
     
      Анонимен22 октомври 2015 г., 17:48
      Всъщност държава "Волжска България" или каквато и да е било България никога не е имало около Волга.
      Няма никакви исторически източници, които да говорят за българи по тези земи.
      Има единствено един град, на име Болгар, но той е от 9-10 век (в най-добрия случай) и очевидно никакви българи не биха могли да дойдат от там в 4-5 век (когато са първите сведения за българи в Европа)
      Населението на град Болгар е многократно описана, главно от арабски автори.
      То е наричано кипчаци и скалиби, но никога българи.
      Градове с имена Болгар, Булгаро и подобни има по цяла Южна Европа, при това много по стари от волжския им съименник.
      Но никой не измисля "Апенинска България", "Пелопонеска България" или "Пиринейска България"
      Българите от никъде не са дошли на Балканите, винаги са си били тук
      Поздрави от Митко Димитров
     
     
      Анонимен23 октомври 2015 г., 21:36
      Когато пуснах текст за историческото влияние на черните братя и кобинирах информацията с такава от проверяван от мен с десетки години окултен източник, имах предвид отваряне на очите на казионно настроените хора, както и аз дълго време вярващи в безкористността на света.За съжаление реалността е друга. http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=51786
     
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK24 октомври 2015 г., 21:03
      Волжка България ще си остане още дълго време загадка. Не разполагаме с летописи от времето на създаването й, трябва да разчитаме само на чужди автори, а те са представили твърде малко данни за езика.
     
      Отговор
     
      flagellumdei751522 октомври 2015 г., 15:46
      Здравейте всички!
      Кога ще имаме цялостна хипотеза или теория събрана в една дебела книга? Напредък има, но все пак всичко остава толкова фрагментирано. Опитът на академик Киряк Цонев е мека казано несполучлив, но все пак опитвайки се, все става за някаква отправна точка. И още ме интересува много сериозно- до кога ще продължава вечната борба между школувани и нешколувани историци?
      Ако има такива книги след това ще се обсъдят важните въпроси.
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 17:53
      История събрана в дебела книга е работа за цял екип, който е финансиран от правителството, иначе не става.
     
     
      flagellumdei751522 октомври 2015 г., 21:48
      Предполагам сте чели книгата на Димътър Х.Попов "История на българските империи". От поне 10 години търся подобен опит, съчетан със всичко, което преди не е имало как да се напише.
     
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 22:44
      Не познавам тази работа.
     
     
      flagellumdei751523 октомври 2015 г., 18:33
      Няма как да наруша авторско право и да ви покажа книгата, но мога да препратя към интересен линк, който можете свободно да прочетете.
      http://bradva.bg/bg/article/article-47368#.VipR4ysnFv2
      Проблемът за тълкуванията, не опира само до изворите. Затова аз правя единственото възможно - опитвам се да се прочета колкото се може повече. Но събирането и компилирането им наистина е невъзможна задача.
     
      Отговор
     
      flagellumdei751522 октомври 2015 г., 15:50
      Иранисти? Меко казано обидно. Повечето от нас са твърдяли, че Персия е силно повлияна от древната българска култура. Хипотезата за преселенията на арийци никога не се е свързвала с извод, че българите са ираноезичен народ.
      А спорът за изворът на индоевропейските езици не е за тук.
     
      Отговор
      Отговори
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 октомври 2015 г., 17:56
      Древните арийци нямат нищо общо с народи като афганистанци и иранци. Патанджали твърди, че едно от задължителните качества на един брамин е да е с руса коса, а местното население на Иран и Афганистан е както с черна твърда коса, така и с тъмна пигментация на кожата.
     
     
      flagellumdei751522 октомври 2015 г., 21:51
      Защо мислите, че иранците не са арийци? Колкото до русите брамини, едва ли русите коси идват от нас. Но и не идват от дравидите. Интересна хипотеза са белите хуни( евталитите), но въпросът е изключително хлъзгав.
     
     
      ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK2

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]