Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ

     ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ
      СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ДОСТОЙНСТВОТО
     
      Христос възкръсна - за Истината възкръсна!
      Гражданското общество съществува откакто съществува Държавата и
      Цивилизацията. Ролята която изпълнява това общество е коректив на
      официалното управлението. Доколко има ефективно взаимодействие
      на тези две форми на управление до толко има правов ред и разви-тие
      на Държавата. Когато има предателство, лукавство и гордост ще има
      войни, корупция и злоупотреба с положение, права и власт.
     
      Бездействието е съучастие на падението и тиранията !
     
      Като представители на гражданското общество в България, ние няколко
      грешници и осъ-дени от съграждани и институции предприехме стъпки
      към разбуждане и възраждане граж-данското съзнание в достойнство.
      Така с напомняне на кмета на Община Враца за проведената помежду ни
      среща на 24 март 2008 г. по проблемите изложени в десет групи
     
      постигнахме разрешение за ползване централната градина от 11.00 ч.
      до 13.00 ч. ежедневно за единение на всички в действията за интереса
      на цялото общество по примера на Васил Левски, пред съда.
     
      Гражданското съзнание започва оформянето си с изграждането на
      достойни личности. Такава личност има собствени наблюдения
      и самооценка на действията си. Гражданина работи за съхранение
      човешкият род, за благосъстояние в добро, красота и справедливост.
      Тази идея за държавност е заложена в Конституцията и за цивилизованост
      във Всеобщата декларация за правата на човека. Отделният гражданин
      няма компетенцията на специалист във всяка област като тази част
      на обществото която се труди и допринася за развитието му е достойна
      личност. За труда си те получават доход и изпълняват задължението
      си на данъкоплетец. От друг страна надареният със способности
      гражданин в компетентност при задължението да служи на обще-ството
      трябва да съблюдава действията си с Истината и Справедливостта.
      Достойството се гра-ди цял живот и лесно се губи с необмислени,
      некомпетентни и прибързани действия. Всеки тря-бва да изпълнява
      добросъвестно задълженията си и да понася санкции за причинените
      вреди.
     
      „По делата им ще ги познаете” казва Библията и аз „ в подчинение на
      идей и пристрастия”.
     
      Няма гражданско общество в некомпетентно мърморене под носа
      си или в такова крещене в кръчма/ обществено. Няма държавност на
      управление при също такава култура, злоупотреба с права и самозабрава.
      За да носи управниците си народа също трябва да бъде носител и да
      отстоява ценности. От народа излизат служителите! Който е бил войник
      и не само той знае, че равнение има по последния. Трябва да разбираме
      отговорностите си. Потърпевши сме всички и най-вече пенсионерите
      в плащане грешките на управление и на избор.
     
      В запознаване обществеността на гр. Враца с наново извоюваната
      възможност на гласност излезах на мястото пред паметника на
      Васил Левски на 24 април т.г. с плакат - „тук може да бъдеш достоен
      гражданин - да изложиш идей за действия” и „Ние не сме по-малко българи”.
      Нямам претенции на водач и знам при гражданското общество всяка
      достойна личност е водач и представител. Наш съидейник бе казал:
      „Който чака Свободата - роб да бъде и проклет!”.
     
      С тези идеи допълвам отразеното от медиите.
     
      Часа и мястото на срещите станаха известни. От втори май за градеж
      в достойнство!
     
      О неразумни и уроде, Поради що се срамиш да бъдеш достоен човек ?
     
      Н. Статков
      Председател гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”
      GSM 0899748305
     
      гр. Враца
      28 април 2008 г.
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]