Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Акт № 557
Баща ми д-р Димитър Николов Чолаков
ЕДИН ОСВОБОДИТЕЛ Е ПОВАЛЕН НАД СОФИЯ

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]