Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Чешегирово - ОХР - септември 1964


[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]