Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ЗВЕЗДИ И ЗВЕЗДО-ПАД

     ЗВЕЗДИ И ЗВЕЗДО-ПАД
     
      Не можах да видя звездопада
      И ти някък си се скри ...
      Да ми разкажеш за звездите
      Как падат със голящите следи ...
     
      За зведите мисля си светящи
      Що радват ни във нощна самота
      Как създават се легенди
      За световете от светещи звезди !
     
      Този зведен дъжд оставен от искрите
      От тъмните звезди що блясъкт във ноща
      Безимеени по форма и тегло въртящи
      Пробляснаха за малко и Горят ... !
     
      Така е във живота на човека
      Едни са светещи звезди на небосклона
      Други метеори са за малко да ни посетят
      А тъмните тела горят от злост пред нас !
     
      Стефан д-р Д Чолаков
     
      05.01.2012
      Швеция
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]