Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ПО ВЕЛИК ДЕН, НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЛАВИЕ !

     ПО ВЕЛИК ДЕН
      НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЛАВИЕ !
     
      Гледам кормораните как си играят
      Как се годнят над водата по водата не знам ...
      Два по два се събират за радост
      Дали са щастливи, питам се Аз ?
     
      Отново жадувам да бъда кат птица
      Да летя над граници и човешката смрад
      Птица да бъда искам отново
      Във висинете да срещна птица кат мен !
     
      Друарче да има до мен, корморана
      Да плувам, летя над вода и под ней
      Да чувствам свободно как си играя
      А други да мерят се в мен като цел !
     
      Привидно живота тече си свободно
      Но тъмните сили, следи ни „Големия брат“
      Джорж Оруел написа таз книга
      Сега, следи ни „млакия брат“ Израел...
     
      Юдейската злос религиозна
      Преследа всеки разумен човек
      Не, на юдейските догми да „Бъдем им роби“
      Аз не съм и ние не сме тор, за тях да растят !
     
      SIK TRANZIT , GLORA MUNDI !
     
      Стефан д-р Д Чолаков
     
      14 април 2012
      ПО ВЕЛИК ДЕН НА БЪЛАРСКОТО ПРАВОСЛАВИЕ !
      Кралсто Швеция
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]