Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

НОЩЕН КОПНЕЖ...ЕЛЕГИЯ

     НОЩЕН КОПНЕЖ...
     
      Един далечен спомен
      Едно еротично мигновение
      Докосване до теб
      Това е спомен !
     
      Образът се губи нейде на далече
      Забравен спомен отлетял в ноща
      И нищо нямам от тогава
      Съзи, ни ревове ни плач ...
     
      Понякога минаваш като нестинарка
      Нагазали във мен жарта
      Горя себе си, душата
      Теб няма да те изгоря ...„
     
      ..... Понякога във тези пусти нощи
      Душата ми се нажежава
      И, Аз унесен Те прегръщам
      От нежност в малкия ми стих – Копнеж !
     
      Стефан д-р Д Чолаков
     
      24 април 2012
      Враца
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]