Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

САНТА ЛУСИЯ Е КРЪСТНИКА ... СВЕТЛИНА !

     
     
      САНТА ЛУСИЯ Е КРЪСТНИКА ... СВЕТЛИНА !
     
      [img]http://www.jul-i-sverige.se/image/lucia2.jpg[/img] 
     
     
     
      Пак сме двама в нощ с тишина
      Аз и Ти със пламък от тъжна душа
      Снегът сковава всичко на вън
      Само плъмък свети от твоита  душа ...
     
      http://www.youtube.com/watch?v=pcFrgiq7oww
     
      Ти си моята тъжна „Санта Лусия“
      Късаща тъмния мрак
      Няма корона в светлини
      Плаче пламъче в моите очи ...
     
      Пламък игреа в тъмната нощ
      Снегът бяска от твойта игра
      Ти си светлината във мрак
      „Санта Лусия“ светеща в тази тъма !
     
      Ти светиш във мене сега
      Да озариш утрото след ноща
      Нека да бъде ден в светлина
      Мит и легенда от твоита душа !
     
      [img]http://www.stefan-tcholakov.eu/pic/8061.JPG[/img] 
     
     
     
      Стефан д-р Д Чолаков
      13.12.2012
      Векшьо - ШВЕЦИЯ

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]