Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

JASER ARAFAT-1 - http://en.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat
JASER ARAFAT-2

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]